Demensboliger – spennende mulighet for Moss kommune!

Det er et stort behov for demensboliger, og større vil det bli etter hvert som det blir mange flere eldre og derved mange flere demente. I Moss kommune foreligger det en spennende mulighet, men det ser ut til at politikerne har problem med å få bestemt seg.

Vi gjengir et leser innlegg fra Moss avis den 1. mars:


«Kan bli 48 demensboliger her

Bystyret i Moss vil avvente salg av tidligere Grindvold skole. Tomta kan bli brukt til bygging av 48 demensboliger.

Husbanken har gitt klarsignal til økonomisk støtte til bygging av 48 boliger for demente i kommunen. Tomta er på ca. 130 mål. De 48 boligene har behov for åtte mål.

Dermed gjenstår det ca. 90 mål. Rådmann Bente Hedum advarte de folkevalgte mot å tro at Husbanken automatisk vil si ja til ytterligere boligutbygging på tomta.

Leder i Moss kommunale eiendomsselskap, Bengt Olimb, forklarte at de planlagte boligene er tenkt oppført der skolen i dag ligger, slik at bygget må rives på sikt.

Frp’s Anne Bramo påpekte at kommunen vil trenge denne tomta til utbygging av omsorgsboliger i framtiden.

Hun påpekte den store veksten i antall eldre som kommer ifølge befolkningsprognosene.

-Dette har blitt en rar debatt, poengterte Ap’s gruppeleder Shakeel Rehman.

-Her snakker vi jo om en seier og gladsak. Nå kan vi planlegg bygging av 48 nye demens boliger på denne eiendommen. Det burde bystyret glede seg over, sa Rehman.

Bystyret ba om å få kostnadskalkyler og framtidsplan til sitt møte i april. Dette ble til slutt enstemmig vedtatt.

Helge Warberg-Knoll»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter