Digitale utfordringer – vi vil være med!

Om noen ganske får år er vårt samfunn fulldigitalisert. I mellomtiden har vi et par utfordringer. Det ene er å arbeide for en omsorgsfull omlegging av hensyn til de som aldri vil komme seg på nett. Det andre er å arbeide for at de som er motiverte eller kan motiveres, får tilbud om relevant opplæring og at flest mulig av disse tilegner seg nødvendige ferdigheter.

Digitaliseringen er noe som vi så langt har hatt et avventende forhold til. Vi har til nå hverken hatt tilstrekkelig kompetanse eller kapasitet til å engasjere oss i dette.  Vi mener at vi nå har både den kompetanse og kapasitet vi trenger. Vi kan derfor se frem til å ta fatt i noen spennende oppgaver.

I det følgende vil vi forsøke å gi et innblikk i hva vi har tenkt oss.

SENIOR NORGE Østfold har i dag vel 670 medlemmer. Det ligger i sakens natur at vi har en stor andel eldre medlemmer. En majoritet av disse er ikke på nett. Det gjelder også en stor del av de yngre seniorene. I alt er det ca. 350 av våre medlemmer som ikke er på nett! Det gjelder til vår forbauselse også nyrekrutterte medlemmer. En stor del av disse er fortsatt ikke på nett. Det gjelder helt ned til de som er 60 år!

Vi har tidligere kunnet konstatere at de fleste av våre medlemmer som ikke er på nett, særlig de eldre, gir uttrykk for at de ikke er motivert for å skaffe seg PC og ta den nødvendige opplæringen. En utfordring for oss blir å finne frem til de som er motiverte eller som kan la seg motivere!

Vårt mål er å få flest mulig på nett, slik at de kan ta del i de fordeler dette innebærer for hver enkelt samtidig som vi forbedrer kommunikasjonsmulighetene innen foreningen. Epost er effektivt og vesentlig billigere enn andre metoder.

Vi ser det ikke som vår rolle å tilby grunnopplæring på PC eller andre digitale hjelpemidler. Rollen skal heller være å ha oversikt over hva som er tilgjengelig av relevante opplæringstilbud og formidle slik informasjon til våre medlemmer. Oversikten vil kunne legges ut på egen side på vår nettside.

I tillegg kan vi opprette en telefontjeneste: «PC-hjelpen». Her vil vi kunne bistå våre medlemmer med råd og veiledning. Denne tjenesten kan oppføres blant våre medlemsfordeler.

Vi er allerede i gang med å innhente informasjon av hva som finnes av opplæringstilbud i de forskjellige kommuner i Østfold. Dette blir spennende!

Vi tar sikte på å fortelle mer om dette arbeidet når vi er kommet så langt som til vårt temamøte på Gleng i Sarpsborg den 5. september.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter