DnB – Bank uten internett!

DnB har gått en lang vei fra de for noen år siden la ned nær 460 filialer og satset på et særdeles ambisiøst prosjekt. Utfordringen de stod overfor var hvordan de skulle få med seg de kundene som ikke var på nett og ikke hadde nettbank. Målet de satte seg var greit: alle skulle på nett!

Resultatet er sørgelig, DnB har fortsatt 60.000 ikke digitale kunder. De er omtrent like langt!

Det har vært spesielt interessant for oss i Senior Norge å følge denne prosessen. Kommunikasjonsansvarlig i Senior Norge, Christin Engelstad, og undertegnede deltok i et av de aller første møtene i prosjektgruppen til DnB. Vi ga uttrykk overfor prosjektgruppen for vår kunnskap om at de aller fleste av de ikke-digitale, og da spesielt de eldste av disse, ikke var motiverte for å komme seg på nett. Datavegringen blant disse synes nærmest total! Vi skrev om dette i et innlegg på våre nettsider allerede den 5. februar.

Det som er prisverdig, er at DnB tar til seg at de aller fleste av de 60.000 kundene deres som ikke er på nett, aldri vil komme dit. Dernest har de også innsett at vi i lang tid fortsatt kommer til å ha et stort antall ikke-digitale mennesker i Norge. Til slutt tar de konsekvensen av dette og etablerer en pakke med analoge tilbud for de ikke-digitale. Konseptet har de kalt: Bank uten Internett.

For oss i Senior Norge er dette som musikk i våre ører! All mulig honnør til DnB for at de tar ansvar for sine ikke-digitale kunder på denne måte!

Vi gjengir nedenfor noen avsnitt fra et innlegg i Aftenposten av den 24. april:

«Kunder vil ikke på nett – DnB freder bankgiroen!

Vi har ikke forstått denne kundegruppen godt nok, erkjenner DnB.

-Vi har jobbet ut fra den forutsetning om at denne kundegruppen vil forsvinne etter hvert som samfunnet og digitaliseringen generelt øker, men det har ikke skjedd i så stor grad som vi trodde, sier konserndirektør for personmarkedet, Ingjerd Bleken Spiten.

Bare i DnB er det 60.000 kunder som er ikke digitale.

For å imøtekomme de analoge kundenes behov og ønsker, freder DnB derfor nå brevgiro og avtalegiro, kontofonen og muligheter for å bruke telegiro.

Samtidig lanserer banken et direktenummer. Der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver.

De analoge kunden får i morgen pakken «Bank uten internett» med samlemeny som beskriver alle tjenestene som ikke krever Internett.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter