Onsøyheimen-2

Eldreomsorg eller fritid og underholdning!

Dette er en problemstilling Carl Henrik Amundsen, styremedlem i Fredrikstad Pensjonistforening, belyser i et innlegg i Fredrikstad Blad den 5. juli. Hvordan fordeler vi de skattekronene som er til disposisjon på det ene eller det andre?

Hvordan skal potten fordeles mellom de yngre og de eldre. Dette kan fortone seg som en generasjonskamp!

Blir eldreomsorg systematisk underprioritert?

I Norge er det i dag 830.00 pensjonister, vel 15% av Norges befolkning.

Vi har i tidligere innlegg påpekt at sykehjemkapasiteten reduseres til tross for at det bygges nye sykehjem. Dette er meget betenkelig, spesielt tatt i betraktning at det allerede foreligger en betydelig underkapasitet. Samtidig blir vi mange flere eldre og følgelig mange flere pleietrengende.

Carl Henrik Amundsen er opptatt av politikernes forhold til planlagte investeringer i Fredrikstad. Utsettelse av bygging av nye sykehjem får mindre oppmerksomhet enn utsettelsen av den nye skøytehallen, Arena. Det første «glir igjennom», uten debatt, mens utsettelse av skøytehallen skaper debatt og store avisoverskrifter.

Hvorfor er det slik?

Det kan være mange årsaker til det. En er at de eldre praktisk talt ikke er representert i offentlige, besluttende organer. Således er situasjonen nærmest den at gruppen «eldre» er under en form for «administrasjon». De må i hovedsak innrette seg etter beslutninger som gjelder dem selv – tatt av andre.

Forholdet er også det at pensjonistene ikke har samordnet sine interesser. Så lenge de sitter på hver sin tue, har de lite å stille opp mot myndighetenes makt. Det blir en ulik match, og det blir som politikerne bestemmer.

Det blir også i fortsettingen slik at det i potten «disponible skattepenger» ikke vil være nok til alle gode formål. Det vil måtte foretas prioriteringer – og da får vi håpe at de eldre ikke blir underprioritert!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter