Eldrerådet i Bodø protesterer!

Vi synes vi kjenner igjen problemstillingene. Det er nok meget av de samme utfordringene i de fleste kommuner. Den første er fordeling av de midler som ligger i kommunekassene, til alle gode formål. Vi har tidligere skrevet om systematisk underfinansiering av Helse og omsorgssektoren. Her har eldrerådene en betydelig rolle å spille – sørge for at de bevilgende myndigheter er bevisst om de eldres behov, og at disse får en stor nok del av kommunekassen til et tilfredsstillende standard på de tjenester de eldre har krav på, kan opprettholdes.

Vi gjengir nedenfor et innlegg som viser hvordan eldrerådet i Bodø ivaretar sin «vaktbikkje-rolle» på en konstruktiv måte. Innlegget er skrevet av Agnete Tjærandsen som er vår lokalkontakt i Bodø.

 

Eldrerådet i Bodø protesterer: Av Agnete Tjærandsen

Budsjettet for 2019 er lagt frem i Bodø Kommune. Vi skal spare mye penger, fordi det er en ubalanse i budsjettet på 258 millioner kroner. For en gammel husmor, som knapt nok vet, hvor mye EN million kroner virkelig er, er dette et kjempestort beløp. Klart vi skal spare – men hvorfor rådmannen velger å kutte i tjenester, som direkte angår den eldre befolkningen, er litt av en overraskelse. I målsettingen for kommunen sier han klart at «- borgerne skal ha en verdig hverdag hele livsløpet» og at «— borgerne skal ha rett tjeneste til rett tid».

Det stemmer dårlig med, at han da kutter ut 2 stillinger i Seniorhelse og 2 stillinger som frivillighetskoordinatorer i kommunen. Seniorhelse er en forebyggende tjenester, som bl a sørger for, at du når du fyller 80 får tilbud om besøk fra kommunen for at helsetjenesten kan vurdere dine behov for evt. hjelp. Du får også selv mulighet for å fortelle om dine egne ønsker om kommunal hjelp. På den måten legger kommunen til rette for, at vi gamle kan bo lengst mulig hjemme. Det er et av kommunens hovedmål i eldreomsorgen og også de flestes ønske. I tillegg er det i det lange løp utgifts besparende.

Frivilligkoordinatorene ved kommunens sykehjem og aktivitetssentre er så viktige, for at de som er frivillige, skal få en meningsfylt opplevelse av det å være frivillig. Når du vet, at frivillige legger ned nesten 150 tusen Årsverk og verdier på over 150 milliarder Kroner om året i Norge, er det urimelig, at det skal kuttes i denne tjenesten.

Derfor har Bodø Eldreråd protestert mot disse kuttene og håper, at politikerne vil lytte til det ved budsjett behandlingen i bystyret den 6. Desember.

Vi har også etterlyst hos ordføreren, hvordan det går med det av eldrerådet så mange ganger stilte spørsmålet om et nytt busstopp ved Nordlandssykehuset. Det er fremdeles langt fra busstoppet i Kongens gate til sykehusets hovedinngang. Vi venter med spenning på svaret !

Bodø Eldreråd har også luftet planene for 2019. Vi kommer til å satse på «Eldrerådets Idebank». Det er vårt ønske å engasjere aldersgruppen til å komme med forslag om, hvordan den ønsker å bedre forholdene for gruppen i kommunen. Vi kommer til å arrangere åpne møter, der alle kan komme med sine innspill. Følg med!

 

Agnete Tjærandsen

Leder Bodø Eldreråd

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter