Et dystert påskeminne!

Påsken 1980 skulle bli annerledes!

Vi hadde losjert oss inn på hytten til min svoger Sven Erik på Synnfjellet. Sven Erik var en av pionerene som var med på det norske oljeeventyret fra den spede begynnelse. Han arbeidet som sykepleier på en av Phillip Petroleum sine plattformer i Nordsjøen. Han var sykepleier, men amerikanerne om bord kalte ham alltid for doc. Schuman.

Sven Erik hadde vakt på plattform i Nordsjøen og skulle komme til oss senere i påsken.

På en Kurer reiseradio og dårlig dekning fikk vi med oss i en ekstra nyhetssending at det hadde skjedd en ulykke i Nordsjøen. Vi fikk ikke med oss alt, men forsto at det var en plattform som hadde veltet. Uroen tok oss med en gang! Hvor var Sven Erik? Kunne det være den plattformen han var på? Meldingene på radioen virket kaotiske og ufullstendige. Det var i startfasen tydelig at ingen hadde oversikt. Vi kunne bare gjette.

Det var boligplattformen Alexander Kielland som hadde veltet.

 

Ulykken skjedde i dårlig vær. Vindstyrke nær full storm og bølgehøyde på 6 – 8 meter. Den skjedde i forbindelse med en ankermanøver. De skulle trekke boligplattformen lenger vekk fra boreplattformen Edda. Da røk et av skråstagene, hvilket resulterte i at den ene av plattformens hovedsøyler røk, og plattformen veltet.

Den største katastrofen i norsk oljehistorie var et faktum!

 

Det hadde vært 212 om bord i Alexander Kielland da plattformen veltet, kun 89 ble reddet og 123 omkom! Det var en dramatisk redningsaksjon med tragisk utfall!

Sven Erik arbeidet på en av de nærliggende boreplattformene. Han var med på redningsaksjonen og trakk folk opp av havet ved hjelp av redningsnett. Han fortalte at de som ble reddet på denne måten holdt seg så hardt fast at de måtte brekke fingrene deres løs, en for en, for å få dem fri av nettet.

Sven Erik sluttet seg til oss senere i påsken som avtalt. Han var temmelig utslitt da han kom. Vi var glade for at vi hadde ham blant oss, og tilga ham gjerne da han gikk tidlig til sengs den kvelden.

I løpet av de vel 50 årene oljeeventyret har vart, har vi hatt to store ulykker i Nordsjøen – Alexander Kielland-ulykken og Bravo- ulykken. Vi får prise oss lykkelig at det ikke har vært flere av de helt store ulykkene fordi antall «nesten-ulykker» har vært mange!

Det er tydelig at sikkerheten ikke kan settes høyt nok!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter