Et godt første halvår for nettsiden vår!

Det er når 3 år siden vi etablerte vår nettside. Det har vært 3 spennende år med en utvikling som vi knapt våget å håpe på. Den startet som de fleste nettsider med at vi la inn informasjoner om vår forening og vår virksomhet. Og relativt snart brukte vi nettsiden som en medlemsavis. Vi var godt fornøyd med 12.715 besøk i 2016, det første driftsår.

Utviklingen skjøt fart da vi tok inn Senioravisa som ukeavis på nettsiden. Vi vil at Senioravisa skal være et felles forum for seniorer i Østfold. Vi tar inn stoff fra hele fylket og konsentrerer oss naturlig nok om det som har å gjøre med vår målgruppe. Så tar vi også inn hverdagshistorier og lokale nyheter som har almen interesse. Følger spesielt godt med på alt som har med seniorers rettigheter å gjøre og hva som skjer innenfor helse og omsorg!

Vårt mål er å være best på Seniorinformasjon i Østfold!

Det som er det konkrete målekriteriet vårt i forhold til denne målsetting er antall besøk vi får på nettsiden. Så lenge vi greier å produsere stoff som våre lesere opplever som aktuelt og interessant får vi mange besøk og vi når frem til medlemmer og andre interesserte med informasjon om vår forening og vår virksomhet.

Medlemsutviklingen er et annet målekriterium. Vi har første halvår fått mer enn 100 nye medlemmer! Mer om det i et annet innlegg!

 

Som nevnt oppnådde vi 12.715 besøk i 2016. Påfølgende år, i 2017, økte vi til 33.415 besøk.

Den sterke fremgangen fortsetter i inneværende år. Vi har i første halvår hatt formidable 27 134 besøk. Det vil si at vi med denne besøkstakten ligger an til ca. 54 000 besøk i 2018.

 

Se gjerne besøksoversikt!

Senioravisa og nettsiden for øvrig har blitt det helt sentrale medium i vår forening når det gjelder muligheten til å få ut informasjon til medlemmer og andre interesserte i Østfold. Så lenge besøkstallene holder seg på et høyt nivå og har en positiv utvikling, ser vi dette som en bekreftelse på at vi er på rett spor.

Inntektene som vi får ved annonser på nettsidene utgjør en betydelig del av vårt budsjett og skaper økonomiske forutsetninger for en videre utvikling av virksomheten. For å kunne være attraktive overfor annonsører er vi avhengig av å opprettholde høye besøkstall.

Fra tid til annen tar vi inn stoff fra gjesteskribenter. Dette tar vi imot med takk og ser gjerne at flere gi uttrykk for meninger og synspunkter og skriver innlegg til oss.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter