Flere og flere heier på oss!

Oppslutningen om vår nettside gleder oss stort. Vi har nå jevnlig omkring 1.000 besøk i uken. Fler og fler heier på oss. Dette innebærer at vi kommer ut til riktig mange som etter hvert blir bedre og bedre kjent med SENIOR NORGE Østfold og vår virksomhet.

Nettsiden har blitt et forum for seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i Østfold, hvilket har vært et av våre viktigste mål. Vi regner med at av de 1.000 besøk vi har i uken er ikke mindre enn 700 besøk fra folk som ikke er medlemmer i vår forening. Vi tolker dette dithen at det vi legger ut på vår nettside, er relevant og aktuelt og at vår virksomhet har almen interesse.

Vi arbeider for å:

– synliggjøre de ressurser seniorene er for samfunnet

– bekjempe all form for aldersdiskriminering og forskjellsbehandling av seniorer

– ivareta seniorenes rettigheter og behov

Det er fint at så mange heier på oss, men det hadde vært enda bedre om flere hadde blitt medlemmer hos oss. For å kunne øke vår innflytelse i forhold til myndigheter og andre, trenger vi den styrke flere medlemmer kan gi oss! Vi håper derfor at flere av de som trofast heier på oss, vil bli medlemmer i vår forening.

Et medlemskap hos oss koster bare kr. 390.- pr. år for enkeltmedlemskap og 490,- for familiemedlemskap.

Det er enkelt å bli medlem! Gå inn på vår nettside ostfold.seniornorge.org. Nesten øverst til høyre finner dere en liten blå knapp «bli medlem». Trykk på denne og registreringsskjemaet kommer opp. Fyll ut skjemaet og trykk på «send» – så lett er det!

Fint om dere fortsetter å heie på oss – og enda finere vil det være om riktig mange av dere melder dere inn i foreningen!

Jo flere vi blir, jo sterkere blir vi!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter