Senior Norge navnebytte

Foreningsnytt – Fredrikstad

Vi ser av Fredrikstad Blad den 24. februar at Holmen Pensjonistforening har lagt ut sin beretning for året 2017. Vi gjengir nedenfor årsberetningen i sin helhet:


«Årsberetning fra Holmen Pensjonistforening 2017

Holmen Pensjonistforening har i 2017 gjennomført 8 styremøter og 8 hygge samlinger med varierende underholdning og en flott busstur 19/6 til Sørum, Bjørkelangen. Vi var til sammen 27 spente pensjonister. Turen ble meget vellykket og ble ansett som en Drømmetur.

Vi har hatt Maifest hvert år med flagg og hygge. Vi eldre vet og sette pris på frihet for vårt kjære land Norge. Leder Susanne har også hvert år sendt søknad til kronprinsesse Martha Fondet, hvor vi har blitt tildelt en gave til driften for Holmen’s eldre. Susanne har alltid passet på å takke hjertelig for gaven med nydelige ord og vakkert kort.

Julemøte ble avholdt 11/12-2017 med besøk av tidligere domprost Per Hovland med sin Liv og ordfører Nygård.

I år var det også flere innbudte gjester: Etatleder Wenche Halvorsen, Koordinator Solgunn Johansen. Vi fikk innføring om de mange forskjellige aktiviteter som de eldre kan være med på her på huset.

Holmen Pensjonistforening har gjennom 27 år vært en aktiv forening med opp til 100 medlemmer. Møtene er blitt avhold 2.mandag i hver måned fra kl. 1700 – 1900 her på Holmen Eldresenter.

Leder Susanne har i 5 år hatt oppgaven å lage hygge for oss alle på Holmen Eldresenter. Hun er høyt aktet blant alle oss som har blitt kjent med den aktive og alltid med en morsom replikk hun i farta lirer av seg.

Kasserer Randi Karlsen har vært en dyktig hjelper gjennom flere år. Hun har hatt kontakt med kommunen ved flere anledninger, blant annet vår by’s 450 års jubileet.

Ellers så skal alle de frivillige på kjøkkenet med servering etc. også nevnes.

Men dessverre så har vi kommet til den stunden at tiden har innhentet oss. Vi har ved flere anledninger forsøkt å skaffe nye krefter til å overta, men det har ikke vært mulig. Så da gjenstår det å takke for den fine tiden vi har hatt med dere alle. Tusen TAKK.

Styret for 2017 har bestått av Leder Susanne Michelsen, sekretær May Unni Aarum, kasserer Randi Karlsen. Revisor Jan Erik Utberg.

Styremedlemmer Ingrid Kristiansen, Anna Snekkenes og Anne Pedersen. Varamedlemmer: Wilhelm Eidsgaard, Anne Pedersen.

Valgkomite: Ingrid Kristiansen, Anne-Grethe Gilberg.Kjøkkenkomite: Ingrid Kristiansen, Erna Moe, Anne Pedersen.

Referent May Unni Aarum»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter