Senior Norge navnebytte

Foreningsnytt – Fredrikstad

Det er tid for årsmøter. Denofa og Jotun Pensjonistforening har nylig avholdt sitt årsmøte.

Vi gjengir nedenfor referat fra møtet. Det er hentet fra Fredrikstad Blad den 5. mars.


«Foreningen avholdt årsmøte i velferdsalen til Fredrikstad Innovasjonspark onsdag 14. februar 2018. Leder Ragnar Jansen ønsket 53 medlemmer velkommen til årsmøte. Medlemmer som var gått bort i 2017 ble minnet med ett minutts stillhet.

Deretter fulgte konstituering av årsmøtet med godkjennelse av dagsorden.

Raymond Svendsen ble valgt til dirigent og Fred Olav Karlsen til referent. Til å underskrive protokollen ble Øystein Mikalsen og Olav Hvidsten valgt. Årsberetningen ble lest opp av sekretær. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer som fikk en fortjent anerkjennelse av årsmøtet for en grundig og god redegjørelse.

Så var det valg og dirigenten leste opp valgkomiteens innstilling.

Valget fikk følgende utfall: Styret: Leder Ragnar Jansen 2 år. Nestleder Istvan Talos 1 år igjen. Sekretær Fred Olav Karlsen 1 år igjen. Kasserer Bjørg Jansen 2 år. Styremedlem Edgar Pettersen 1 år. Styremedlem Anne Grethe Haraldsen 1 år. Varamedlemmer Arne Rolf Johannessen, Tom Bjønnes, Per Nilsen.

Revisorer: Wilhelm Johansen, Olav Hvidtsten, varamedlem, May Britt Bakken.

Valgkomite: Bjørg Hvidtsten (leder), Magne Vorseth og Tor Fredriksen. Turkomite styret oppnevner medlemmer. Kjøkkenkomite og museumskontroll oppnevnes av styret.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over takket leder dirigenten for en god møteledelse. Leder overrakte vel fortjente blomster til Anne Lise og Leif Graarud for mangeårig innsats i pensjonistforeningen. Knut Syversen orienterte litt om sommer turen og vil i medlemsmøte 14. mars legge frem invitasjon og detaljer av turen.

Så var det tid for quiz som denne gang var inndelt med spørsmål og svar før og etter kaffepause. Vinnerlaget klarte hele 40 av 45 oppnåelige svar.

Etter at snitter, marsipankake og kaffe var vel fortært var det tid for loddsalg og trekning.

Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem minnet om neste møte onsdag 14. mars.

FRED OLAV KARLSEN SEKRETÆR»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter