Senior Norge Østfold logo 200

Foreningsnytt – Hølen og Såner

Senior- og pensjonistforeningene i Østfold har kommet i gang igjen på det nye året. Vi gjengir nedenfor referat fra «Vi over 60 Hølen og Såner» sitt medlemsmøte den 4. januar. Referatet er hentet fra Moss Avis tirsdag 9. januar:

«John åpnet årets første møte, ønsket godt nytt år og minnet vårt medlem Reidars bortgang med 1 minutts stillhet før han introduserte lederen i Hølen og Såner Vel, Even Fyhri. Ifølge tradisjon får vi hvert år en orientering om «Rikets tilstand» og saker som velforeningen jobber med. Etter eget utsagn hadde formannen rundet 50 år og derfor bare 10 år igjen til oppnådd kvalifikasjon for medlemskap hos oss. Vi ser frem til muligheten av et meget aktivt og engasjert medlem i fremtiden.

Even Fyhri har bodd i Hølen siden 1999 og er tydeligvis meget godt integrert i lokalsamfunnet. Han fremhevet det gode samarbeid et med resten av medlemmene i velforeningens styre.

Han startet med Skøyenparken som er mye brukt som samlingssted og at det er viktig med vedlikehold. Ny flaggstang er planlagt. Trafikksikring og støyreduksjon i samarbeid med stat og kommune er en prioritert oppgave. Fartsmålere som var satt opp i forbindelse med skolestart var positivt og disse er kjøpt av kommunen for senere bruk. Et felles mål for Kjenn vel, HIK og Hølen og Såner vel er bilfri tursti Kjenn-Hølen-Sonsveien. Fibernett er under etablering i Hølen.

Viktige arrangementer er Julegateåpning og Hellige tre konger feiring. Den sistnevnte har en mengde rekvisitter som trenger lagerplass og det er planer om restaurering av et uthusbygg i samarbeid med Stiftelsen Elverhøy. Foreløpig har kamelen tilhold ved korntørka i låven på Haglerød. Men dette er lite gunstig da den spiser av avlinga.

Den gamle jernbanebrua. Bane nor er nå kommet på banen og vellet vurderer om de skal delta i prosjektet. Den gamle skolen er vedtatt solgt, men foreløpig skjer det lite og FAU/Hølen skole tar ikke tak i saken.

Som takk for et fyldig og interessant innlegg, og for oppmuntring til videre arbeid, fikk Even en vinflaske før kaffe og snitter ble servert av den alltid aktive arrangement komiteen.

Juletreet kom fram på gulvet og retter litt kaos fikk vi organisert to ringer slik at det gamle og velkjente julesangene igjen kom til heder og verdighet. Til slutt gikk vi rundt om en enebærbusk før Else kunne vise bilder fra tidligere turer med «Den gyldne spaserstokk».

Så var det tid for utdeling av merker til de som har deltatt i spaserstokk-aktivitetene. Randi utmerket seg med 22 års ansiennitet. Ved en forglemmelse ble Steinar som i sin tid startet aktiviteten uteglemt, men dette vil få konsekvenser senere. Til slutt ordnet Rolf og Else med trekningen og iNgrid sørget for musikk til allsangen. Neste møte er årsmøte 1. februar.

Sekretæren»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter