Foreningsnytt – Rygge

Forsvarets senior-forbund er en særdeles livskraftig organisasjon med sine 39 avdelinger og 6250 medlemmer over hele landet. Forbundet har i disse dager passert 35 år. I den anledning har avdelingen i Rygge den 23. februar hatt inne følgende innlegg i Moss Avis:


«Forsvarets senior-forbund er 35 år

 

Forsvarets seniorforbund har støttet, hjulpet og informert forsvarets pensjonister gjennom 35 år.

15. februar 2018 var det 35 år siden Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt. Forbundet byttet navn til Forsvarets seniorforbund (FSF) den 8. juni 2011. FSF består av 39 avdelinger fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Med ca. 6250 medlemmer er fortsatt FSF den største seniororganisasjonen i staten. Det er viktig å legge merke til at forbundets formål og oppgaver i hovedsak har bestått. FSF forsvarer seniorenes pensjonsrettigheter, har drøftinger med regjeringen og de gir individuell rådgiving i pensjonssaker. Den viktigste aktiviteten foregår io de 39 avdelingene rundt omkring i landet. Her gjennomføres det foredrag, reiser, sosiale sammenkomster, støtte til det lokale samfunn, deltagelse i diverse råd og utvalg og ikke minst ivaretagelse av venner og kollegaer som har et ønske og behov for det.

I alle de 35 år FSF har eksistert har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer/pensjonister.

FSF avdeling Rygge er FSF sin lokale forening med 423 medlemmer og med Nils Tangeland som leder. FSF Rygge tar opp medlemmer som på bakgrunn i tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere.  Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

I tillegg kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner eller personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere.

Sigmund Skreiberg

Sekretær FSF avdeling Rygge»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter