Foreningsnytt – Rygge

Denne gang er det Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge som har avviklet sitt årsmøte. Vi gjengir referatet i sin helhet nedenfor:

«Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge avviklet sitt årsmøte 13. mars i befalsmessa på flystasjonen. Det var 61 medlemmer til stede og årsmøtet ble holdt i tradisjonelle former. Leder Nils Tangeland ønsket velkommen og tradisjonen tro mintes vi de som hadde gått bort, med et minutts stillhet. Så overlot han ordet til Webjørn Kaldhusseter som ble valgt til møteleder. Han førte oss gjennom årsberetning, årsrapport med penger inn og penger ut a(kasserer Alf Haugan tok seg av det), innstilling til valg og revisjonsberetning.

Det var innmeldt en (1) sak til årsmøtet, justering av de lokale vedtektene for å harmonisere de mot forbundets basisvedtekter. Det ble framsatt en merknad. Denne bel tatt til følge og vedtektene ble godkjent av årsmøtet. Endelig godkjenning foretas på landsmøtet 2019.

Årsberetning, årsrapport, valginnstilling og revisjonsberetning fikk årsmøtets umiddelbare tilslutning. Etter at den formelle delen var over ble det duket for dans, nei det ble det ikke det, men en gryterett fra befalsmessa gjorde susen.

– Valget gav følgende resultat: Av styremedlemmene i rapporteringsperioden trer Webjørn Kaldhusseter, Turid Tangen og Sigurd Øvstebø (ikke til stede) ut av styret. Tiltredende medlemmer er Synnøve Tøien, Walter Blix og Moten Skogheim. Ingen endringer for øvrig.

Valgkomiteen fikk tre nye medlemmer. Det er Karin Aarkvisla, Jens Gillebo og Thorbjørn Nilsen. Ingen endringer for øvrig. Valgkomiteen hadde redusert bemanning i 2017. Av revisorer var det heller ingen endring.

Webjørn Kaldhusseter og Turid Tangen fikk overlevert blomster for lang og tro tjeneste. Webjørn er en veteran og har vært medlem av styret, nesten sammenhengende fra 1997. Han var styremedlem 1997 – 2009, nestleder 2002 – 2009 og styremedlem 2002 -2018.

Sigurd Skreiberg

Referent»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter