Fredrikstad kommune setter tæring etter næring!

Helse og velferd budsjettvinner!

Nyutnevnt konstituert rådmann i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, kastes ut i det. Nå skal de midler som kommunen disponerer, fordeles på alle gode formål. Hun har lagt fram forslag til budsjett for 2019. Budsjettforslaget er tilgjengelig på Internett.

Her ligger utfordringene på rekke og rad. Budsjettet preges av nødvendigheten av å stramme inn på livremmen. Noen områder blir tilgodesett mens andre må finne seg i reduksjoner. Prioriteringene er vanskelige og det er umulig å gjøre alle til lags!

Vi har tidligere påpekt at Helse- og velferd har vært underfinansiert. Sykehjemskapasiteten har vært for lav og sektoren har vært underbemannet. Dette kan ha påvirket kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Strikken har vært strukket langt nok. Men presset kommer bare til å øke etter hvert som det blir mange flere eldre i løpet av de nærmeste årene. Vi har i vårt innlegg i SENIORAVISA den 8. oktober, «Underfinansiert eldreomsorg» pekt på at sektoren omsorg og velferd må få en større andel av fellesskapets midler.

I budsjettet blir det foreslått at planlagte prosjekter for i alt en halv milliard kroner utsettes. Så blir det gjennomført omfordeling av midler. Teknisk drift må gi fra seg 10 millioner kroner til sektoren Helse og velferd som sliter med et overforbruk fra 2018 på vel åtti millioner kroner.

Sektoren Helse og velferd blir prioritert når det gjelder investeringer. Det er planlagt investeringer for i alt formidable 800 millioner kroner. Prosjekter som tilgodesees er: Østsiden sykehjem, Onsøy nye sykehjem, utbygging og rehabilitering, heldøgns omsorg, og rehabilitering av Furutun.

Det settes av 30 millioner kroner til velferdsteknologi, et spennende prosjekt som vil kunne gi betydelige kapasitetsgevinster.

Da ser det ut som vi kan utrope Helse og velferd som årets budsjettvinner!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter