Fremtidsfullmakt – hva er det?

Egentlig er Senioravisa et feil forum å skrive om fremtidsfullmakt i, det burde helere vært skrevet et sted hvor unge etablerte ville lese det, for det er dem som kan ha størst nytte av det.

Alle vet hva et testament er, men hva er en fremtidsfullmakt? Veldig enkelt kan en si at et testament blir gjeldende etter at du er død, mens en fremtidsfullmakt vil være gjeldende frem til du dør. Den vil angi hvem som skal ha disposisjonsrett, råderett, over de verdier du har, som hus, bil og andre verdier som bankkonti og verdipapirer dersom du ikke lengre er i stand til å ivareta disse interesser selv.

En fremtidsfullmakt vil derfor være aktuell for alle ektepar og samboere som har mer eller mindre felleseie. Vi har ingen garanti for at vi er friske og oppegående hele livet. Vi kan bli rammet av ulykke eller sykdom som gjør at det er andre som må overta råderetten over dine verdier.

Et eksempel:

Et ektepar med felleseie av bolig og bil, men begge har sine private bankkontoer. Den ene ektefelle blir utsatt for en ulykke som gjør at vedkommende ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Vil den andre ektefellen da kunne disponere over felles bolig alene, eller foreta økonomiske disposisjoner på vegne av den forulykkede?

Dersom det ikke er skrevet noen fremtidsfullmakt, kan ektefellen ikke foreta slike disposisjoner uten at det blir en ofte langvarig juridisk avklaring, og det kan i verste fall ta både år og dag. I mellomtiden vil det være overformynderiet i kommunen som vil ha slike rettigheter.

Er det skrevet en fremtidsfullmakt, vil det fremgå av den hvem som skal ha råderetten over verdiene som den forulykkede har, og denne overføringen av råderett vil tre i kraft når det foreligger en helseerklæring fra legen som fastslår at den forulykkede ikke kan ivareta sine interesser selv.

Så min oppfordring til alle ektefeller og samboere, skriv en fremtidsfullmakt så tidlig som mulig, du vet ikke hvor lenge du er frisk og oppegående. – Og du kan alltid endre fullmakten dersom det skulle bli nødvendig. Bare husk at fullmakten skal underskrives i to vitners påsyn, og vitnene må ikke ha egeninteresse i fullmakten.

Lykke til!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter