Fritt brukervalg – Moss kommune baklengs inn i fremtiden!

Det kan hende dere kjenner igjen overskriften. Vi skrev om dette i innlegg i SENIORAVISA den 5. februar. Moss kommune besluttet å avvikle «fritt brukervalg» innenfor helse- og omsorgssektoren. De er nå i ferd med å iverksette beslutningen.

Vi opplever «fritt brukervalg» som en fremtidsrettet ordning, hvor brukerne kan velge mellom flere tilbud og hvor de kommunale tjenester får konkurranse. Det er altså dette Moss kommune nå avvikler.

Det ble et regimeskifte den dagen «Miljøpartiet de grønne» forlot de borgerlige og gikk inn i en konstellasjon med de røde som nå styrer Moss kommune!

Uheldige opplevelser med enkelte private aktører, ligger til grunn for at de nå har avviklet fritt brukervalg og skal blant annet overta driften av alle sykehjemmene. Dette er til tross for at gjennomførte brukerundersøkelser viser at private aktører scorer like bra eller bedre enn de kommunale tjenestene.

Vi er forundret over at Moss kommune ikke ser muligheten for å styrke helse- og omsorgssektoren ved et konstruktivt samarbeid med private aktører. I stedet «skyller de ut barnet med badevannet» og går baklengs inn i fremtiden.

Vår lokalkontakt i Moss, Tom Eirik Thomassen, sukker oppgitt:

«Nye flertallet i Moss fjerner fritt brukervalg. Det som er mest graverende er at de ikke vil gjøre brukerundersøkelse»

Temaet er stadig belyst i debattinnlegg i Moss Avis. Vi klipper noen avsnitt fra et innlegg i Moss Avis den 6. september:

«Vi skal høre på brukerne gjennom undersøkelser og dialog, og utnytte midlene til best mulig tjenester. Styringsflertallet har også uttalt at man i kommunal regi bør ha flere ansatte for å kunne gjøre en bedre jobb.

Det uttales også at de har «høstet gode erfaringer med kommunalisering av hjemmetjenesten, og brukerne virker fornøyde». Men de kommer ikke til å gjennomføre brukerundersøkelser..»

Er Moss kommune redd for å bli konfrontert med ubehagelige fakta?

Det uttrykte målet er «bedre og billigere»! Vi vil tror at Moss kommune ikke kommer til å greie det.

Det er forhold som kan påvirke balansen mellom de blå og rød/grønne blokkene. Det kommer en kommunesammenslutning med Rygge, og det er ikke så lenge til neste kommunevalg.

Kanskje det ikke er for sent å la fornuften seire og  snu?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter