Fysisk trening – kunnskap ikke synsing!

Formålet med SENIOR NORGE Østfold sitt temamøte på Holmen Eldresenter i Fredrikstad den 2. mai var å formidle kunnskap om fysisk trening og de helsegevinster som ligger i dette. Håpet er at vi det med dette skulle kunne motivere flere til å komme i gang med fysisk trening. Det er aldri for sent å begynne. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Family Sports Club i Fredrikstad.

Lederen for SENIOR NORGE ØSTFOLD orienterte innledningsvis om foreningens virksomhet og utfordringen ved å holde kontakt med 700 medlemmer over hele Østfold. Foreningens hovedmedium i denne forbindelse er nettsiden hvor de utgir SENIORAVISA som oppdateres med nye innlegg hver mandag! Med den når vi frem til et bredt publikum i Østfold. Besøkstakten ligger nå på godt over 50.000 pr. år!

Helse har vært og vil alltid være et av foreningens hovedområder. Så langt har vi nesten utelukkende engasjert oss i «reparasjonsfasen» – den fase av livet hvor helsen begynner å skrante. Etter hvert har vi blitt oppmerksomme på alle de forebyggende effekter som ligger i fysisk trening. Det forsøker vi å ta tak i ved å formidle informasjon og motivere flere til å komme seg inn i trening – gjerne i treningsstudioene.

Førstehåndskunnskap er viktig. Vi har derfor i vel et halvt år deltatt i treningen på Family Sports Club i Fredrikstad. I utgangspunktet fattet det vår interesse at Family har seniorgrupper både for damer og herrer – og egne trenere for begge grupper!

Family Sports Club hadde hovedinnleggene under møtet. De stilte med Atle Martinsen, leder for foreningen, Roger Vinje, personlig trener og kostveileder, Marianne Hermansen, veileder og leder for damegruppen, og til sist, men ikke minst, hyggelige Lise, resepsjonist og veileder.

Atle Martinsen innledet ved å fortelle om virksomhetens utvikling gjennom 30 år. Det startet fra et relativt primitivt nivå til det den er i dag, en velutstyrt og velorganisert virksomhet. Den er i dag Fredrikstads største treningsstudio med en betydelig medlemstilslutning. De legger vekt på å være på topp når det gjelder lokaliteter og utstyr. Men Atle Martinsen understreker at det aller viktigste er det treningsmiljøet medlemmene opplever, og ikke minst verdien av kompetente og engasjerte medarbeidere. Virksomheten er basert på kunnskap – ikke synsing.

Marianne HermansenRoger Vinje og Marianne Hermansen redegjorde for betydningen av fysisk trening og riktig kosthold. På et treningsstudio forholder man seg gjerne til et program som sikrer at alle muskelgrupper blir styrket. I nesten alle sammenhenger er styrke viktig. Uten trening reduseres styrken med 1% i året allerede fra 35 års alder. Da blir det ikke meget igjen når man passerer 80. Det som er positivt er at de eldre ved fysisk trening gjenvinner styrken praktisk talt like fort som de yngre! Og så gjelder det å trene balanse!

Treningsstudio eller turgåing i skog og mark? Marianne Hermansen sier som Ole Brumm: «Ja, takk – begge deler!».  Turgåing er kjempeflott, så fortsett med det! Men som regel gir ikke turgåing den intensitet som er nødvendig for å oppnå treningseffektivitet, og det er ikke på langt nær alle muskelgrupper som styrkes. Hun ønsker derfor flere velkommen til treningsstudioet på Hassingen!

Riktig kosthold hører med. Roger Vinje understreket betydningen av et riktig og godt variert kosthold. Fiberrik mat, grovt brød, meieriprodukter og fisk er viktig. Han stiller seg spørrende til vegetarianere og veganer. Det er en risiko for at disse ikke får i seg den næring som er nødvendig!

Kjell Langli var den som trigget oss og fikk oss interessert. I et innlegg i Fredrikstad Blad fortalte han om hvordan han som 87-åring startet med trening hos Family Sports Club. Trener 4 ganger i uken og stortrives med det. I et humørfylt innlegg viste han hvor stor pris han setter på  å være i treningsmiljøet på Family!

 

Fysisk trening – aldri for tidlig, aldri for sent. Men når tid skal man holde opp?

Vi spurte en veltrenet 87-åring om dette. Svaret var spontant: «Tør aldri slutte!».

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter