Generasjonskløften – hvor dyp og bred er den?

Vi preges hele livet av de forutsetninger og det miljø vi vokste opp i. Det gjelder for oss som har noen år på nakken så vel som for de yngre, våre etterkommere! Det har vært en enorm utvikling i vårt samfunn, det går fort og det gjelder å henge med. Distansen mellom «det som var» og «det som er» synes å være meget større enn de fleste er bevisst om!

Generasjonskløften                                                                                                                                                   

Det er naturlig at det kan oppstå en kløft mellom de yngre og eldre generasjoner. Det er slik at de eldre har vokst opp i en helt annen verden enn det unge opplever i dag. Generasjonene har begrenset innsikt i hverandres forskjellige forutsetninger, noe som kan vanskeliggjøre kommunikasjonen. Det er fort gjort å snakke forbi hverandre.

Utedo var det vanlige

I dag er det en selvfølge med innendørs bad, dusj og toalett. De unge vet ikke annet, men det er ikke veldig mange år siden det var ganske annerledes. Da var utedo det vanligste. Det lille huset med hjerte på døren og bilder av kongefamilien på veggen inne. Dopapir var avispapir tredd på en pinne klar til bruk! Det ukentlige badet foregikk i en balje på kjøkkenet eller man besøkte de kommunale badene! Litt annerledes enn i dag?

Vedkomfyr på kjøkkenet – vaskebrett i kjelleren

Nesten ingen av det tekniske utstyret som er vanlig i dag finnes. Vedkomfyr på kjøkkenet var ikke uvanlig, men elektriske komfyrer begynte å bli vanlig allerede før krigen. Men slike ting som kjøleskap, dypfryser og vaskemaskin fantes ikke. De som var begunstiget hadde en tørr, kjølig kjeller for oppbevaring om mat og et godt vaskerom. Konservering av mat foregikk stort sett ved hermetisering. Det å være husmor, var heltidsbeskjeftigelse.

En tilværelse uten radio, tv og PC

Er det mulig for de yngre i dag å forestille seg en tilværelse uten radio, TV, telefon, nettbrett og Pc? Går ut fra bare å tenke tanken, skulle få det til å grøsse ned over ryggen på de yngre!

Vi fikk radio rett etter krigen. Apparater med høretelefoner og lang antenne ut til et nærliggende grantre. TV ble først et allemannseie ved begynnelsen av 60-årene – svart/hvitt og bare en kanal, statskanalen NRK. I dag får de unge telefon tidlig, noen til og med før skolealder. Selgerne kaster mobiltelefoner etter deg. Det får du på en dag. Tidligere var det et knapphetsgode. Det var lange ventelister og ventetiden var lang. Selv søkte jeg om telefon i 1972 og fikk søknaden innvilget i 1984!

Vi gikk eller syklet

Det å forflytte seg var en helt annen utfordring enn i dag. Det var ikke vanlig at folk flest hadde bil. Bilsalget var rasjonert helt frem til 1960. I dag kjører man bil nesten i enhver sammenheng. Den gang gikk vi eller vi syklet.

Overgang til digitale løsninger

Det er en pågående prosess mot en fulldigitalisering av samfunnet. De yngre er stort sett komfortable med det som skjer, mens de eldre henger etter! De har vanskelig for å ta til seg alt «det nye». 35-åringene som produserer de nye løsningene, gjør det ikke enklere ved at de ikke bryr seg om å oversette de ord og uttrykk som brukes – det er stort sett engelske ord som alle er forkortet. Vi har laget en ordliste som forklarer betydningen av digitale ord og uttrykk for vår nettside. Vi hadde tenkt oss en kort liste på en 10 -15 ord. Det ble en liste på 3 sider. Det har oppstått et parallellspråk!

Generasjonskløften

Det vil alltid være forskjeller mellom generasjoner. Utfordringen er å skape kontakt og forståelse mellom generasjonene og forsøke å gjøre forskjellene minst mulig.

 

Hensikten med denne beskrivelse har vært å skape bevissthet om hvor annerledes bakgrunn og erfaringer de eldre har i forhold til de yngre – det som er selvfølgelig og enkelt for den ene kan være «gresk» for den andre. Det er å håpe at 35-åringene som i dag legger premissene, er seg bevisst om å ikke bare legge egne forutsetninger til grunn, men også å ta hensyn til at de eldre kan ha helt andre forutsetninger!

ALLE SKAL MED!

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter