Helse – forebygging – trening og kosthold!

Et av hovedsakene til SENIOR NORGE Østfold, er alt som vedrører seniorers helse og omsorg. Slik kommer det også til å være. Greier man å opprettholde en god helse, er den viktigste forutsetningen til stede for flere gode dager og flere gode år.
Det er et paradoks at vi så langt nesten utelukkende har engasjert oss i «reparasjonsfasen» – den tid hvor helsen begynner å skrante og forringer hverdagen. Vi har etter hvert erkjent at «forebygging» må være vel så viktig som «reparering». Nøkkelord er fysisk trening og riktig kosthold.

Det er vår intensjon at dette skal bli et nytt og viktig satsingsområde for vår forening.

En mulighet vi har villet undersøke, er å trene på treningsstudio. Vi har derfor det siste halvåret deltatt i trening på Family Sports Club i Fredrikstad. I den forbindelse har vi villet dele våre erfaringer med våre lesere. Vi har i perioden hatt sju innlegg på vår nettside om dette. Disse ligger alle fortsatt på nettsiden.

Siden vi stadig får nye lesere, viser vi nedenfor en oversikt over innleggene med angivelse av hvilke datoer de kan finnes på. Trykk på det blå båndet nederst på nettsidens førsteside: «se alle innlegg». Så er det bare å bla seg bakover, datoene står ut til høyre for innleggene.

Nå trener også Senior Norge på Family!                                               23. oktober 2017

Kjell Rakland (86) trener på Family                                                        28. oktober 2017

Marianne Hermansen, seniortrener hos Family, «Aktuell profil»        30. oktober 2017

Gehorge Costin, seniortrener hos Family ,» Aktuell profil»                6. november 2017

Senior Norge – en måned på Family                                                      27. november 2017

Nå også dokumentert – trening forebygger demens                            27. desember 2017

Det siste er også omtalt i en notis i VG den 31. mars. «Godt trente har lavere demensrisiko».

Det første halvåret på Family har vært en serie av positive opplevelser i et særdeles hyggelig treningsmiljø!

Den 2. mai arrangerer vi et informasjonsmøte på Holmen Eldresenter i Fredrikstad i samråd med Family Sports Club. Mer info om dette kommer senere.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter