Helse og omsorg – skrekkhistoriene fortsetter!

Gang på gang opplever vi skrekkhistorier innenfor helse og omsorgstjenestene. Sist leser vi i Fredrikstad Blad den 13. juli om Kristin Elisabeth. Hun er 87 år og bor i Skedsmo kommune. Hun lå i 10 timer i egen avføring før hjemmepleien kom og tok seg av henne. Jeg gråt og var redd, sier hun! Det foreligger alt for mange slike nærmest ufattelige tilfeller!

Hvor er det at det svikter?

Det kan ha sammenheng med flere forhold, men vi kan ikke forstå annet enn at det svikter i kvalitetssikringen – kontroll med egen virksomhet er ikke god nok. Det skal foreligge arbeidsbeskrivelser og rutiner for avviksregistrering i de fleste institusjoner

Denne kan være krevende å få til å fungere tilfredsstillende. Medarbeiderne som observerer avvik i forhold til definerte arbeidsoppgaver, må registrer avvikene og rapportere dette til overordnet. Så må avvikene behandles og korrigert, og deretter må resultatet meldes tilbake til den medarbeider som har rapportert avviket.

I tilfelle av at avvikene ikke blir behandlet og korrigert, og/eller at resultatet ikke blir meldt tilbake til den medarbeider som registrerte og meldte inn avviket, så vil det oppleves som meningsløst for medarbeideren å registrere og melde inn avvik senere. Det skjer jo ingen ting!

Er det slik, så tar det ikke lang tid før rutinene for avviksregistrering- og behandling bryter sammen. Dette er kanskje det viktigste elementet i kvalitetssikringen.

Vi er ikke kjent med hva som finnes av arbeidsrutiner og kvalitetssikring i den enkelte institusjon, men kan bare observere at skrekkhistoriene bare fortsetter. Det må i hovedsak skyldes at det svikter i kontrollen av egen virksomhet.

Vi mener at det er på tide at helse- og omsorgsvesenet seriøst vurderer om man skulle kreve at virksomhetene innfører kvalitetssystemer som kan gi grunnlag for sertifisering i henhold til en av ISO-standardene eller annen anerkjent standard.

Det å ha et slikt sertifikat innebærer at virksomheten blir gjenstand for regelmessige revisjoner. Om definerte krav ikke innfris, får man krav om korrigering av avvik. Er det for mange avvik, eller at avvikene ikke blir korrigert, mister man sertifikatet.

Det er varierende erfaringer med sertifisering i henhold til anerkjent standard. Men virksomheter som utarbeider gode kvalitetssystemer og gjennomfører intensjonene i disse, oppnår kontroll på virksomheten som gjenspeiler seg i resultater. Det er således ingen venstrehåndsjobb.

Utvikling og drift av et kvalitetssystem i samsvar med anerkjent standard, er en krevende oppgave. Det er også en krevende oppgave å drive systemet. Skal vi tro noe om hvorvidt helseminister Høie tør å tenke i en slik retning!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter