Historietime i Mosseregionen Senior Høyre

Av og til kan det være fornuftig å se litt i bakspeilet slik at vi får med oss erfaringer som kan komme til nytte. Det kan jo hende vi har noe å lære!  Mosseregionen Senior Høyre avholdt møte den 16. mars som må ha vært en god historietime. Tema: 2. verdenskrig og de nordiske lands forskjellige skjebner.

Vi gjengir utdrag av møtereferat som stod i Moss Avis den 15. mars:

«Lederen i Mosseregionen Senior Høyre, Terje Torsteinson, ønsket velkommen til møtet, og etter ca 30 minutter med kaffe/enkel bevertning og prat, fikk Kåre Sørby overta podiet med lysbilder.

Hovedforedraget var utarbeidet av Kåre Sørby, var en interessant og tankevekkende oversikt over de nordiske lands forskjellige skjebner under den 2. verdenskrig. Fra forskjellige historiske, politiske og strategiske utgangspunkter ble også krigsårene og de nasjonale konsekvenser vesentlig forskjellige.

Dette enorme spennet og forskjeller ble belyst på en omfattende og fin måte.

De nordiske regjeringene erklærte sin nøytralitet den 1. september 1939. De neste årenes begivenheter påførte de nordiske land svært forskjellige utfall og prøvelser.

«Vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen brøt ut 30. november 1939. Etter 105 dager med heroisk og blodig krig, 66.000 falne/sårede, inngikk Finland fredsavtale 13. mars 1940.

Den manglende internasjonale og nordiske støtte under «vinterkrigen», samt okkupasjonen av Norge og Danmark 9. april 1940, la grunnen for finsk samarbeid med Nazi-Tyskland. Dette resulterte både i den finske «fortsettelseskrigen» med Sovjetunionen og «lapplandskrigen» som tvang tyske tropper ut av Nord-Finland. Finland måtte avstå viktige områder i sør, men overlevde som selvstendig nasjon.

Sverige forble nøytralt, så godt som de kunne. De var dårlig rustet og hadde krig på alle kanter, men greidde å unngå direkte krigshandlinger. Transitt av tyske tropper og materiell og utdanning av 15.000 norske og 3.000 danske polititropper var nok på kanten av nøytraliteten begge veier. Danmark ble okkupert av tyskerne 9. april 1940 uten stridshandlinger. De samarbeidet med okkupasjonsmakten og konge, regjering, folketing som var intakt. Det var også sabotasje og streiker, og da tyskerne krevde innført dødsstraff, gikk regjeringen av i 1943.

Sabotasje og streiker fortsatte, dansk politi ble arrestert og tyskerne styrket grepet.

Island holdt seg også nøytral. De ble okkupert av britene 10. mai 1940, men samarbeidet med okkupantene som i Danmark. I 1941 ble det avtalt at USA skulle overta forsvaret av Island. Island ble et viktig støttepunkt i Atlanteren. Den siste amerikaner forlot Island i 2006.

Norge ble invadert 9. april 1940. Norge motsatte seg den tyske invasjonen med militære midler frem til kapitulasjonen i juni 1940. Regjeringen videreførte imidlertid den militære motstandskampen fra England, og underkrigen var det i Norge sivile demonstrasjoner, sabotasjer, kompani Linge-raid langs kysten, illegale aviser og oppbygging av Milorg.

Avslutningsvis ble den tradisjonelle loddtrekningen gjennomført og Formannen takket for fremmøte med ønske om at noen flere fant fram til Kunstforeningenes lokale neste måned»

Einar Smedsvig/Sekretær»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter