Hvem skal tale de eldres sak – hvis de ikke er der?

Vår korrespondent i Bodø, Agnete Tjærandsen, er leder for eldrerådet i Bodø. Hun er opptatt av spørsmål som vi også har engasjert oss i. Det gjelder blant annet det demokratiske problem at de eldre praktisk talt ikke er representert i styrende organer. Andre tar beslutninger som gjelder de eldre, uten at de eldre selv tar del i beslutningene – de er praktisk talt «under administrasjon».

Agnete minner oss om at nominasjonsmøtene vedrørende valg til kommunestyrene er rett for døren. Så har hun synspunkter på hvordan vi skal få flere eldre «innenfor» der beslutninger tas. Les hva Agnete skriver til sine venner i Eldrerådet i Bodø:


En sommer er over – og vi hutrer oss inn i den våte høsten! Bodø Eldreråd våkner til liv igjen og vi har møtet er den 8. Oktober. Minner om, at møtene er åpne for alle.

Aktuelt i høst er partienes nominasjonsmøter, der partiene velger representanter til bystyret for den neste 4-års periode. Vet du, at gjennomsnittsalderen i de fleste kommunestyrer er 49 år – i fylkestinget 49 år – på Stortinget 45 år. Dette til tross for, at så mange som over 900.000 av velgerne er over 67 år? Er dette demokratisk? Representativitet er et anerkjent demokratisk prinsipp og viktig for politisk tillitsbygging. Den valgte forsamling som skal ta beslutninger på vegne av befolkningen bør gjenspeile befolkningen, som har valgt den.

Derfor er det viktig, at de politiske partiene har navn å velge imellom, som representerer alle aldre. Men slik er det ikke, dessverre. Aldersgruppen over 67 er sørgelig dårlig representert på nominasjonsmøtene, fordi alt for få er medlem i et parti. Det må du være for å få delta i nominasjonen. Derfor – meld deg inn i det partiet, som tiltaler deg mest og møt opp på nominasjonsmøtet. Jeg utfordrer alle dere menn, som løser verdens problemene rundt kafe bordene i byen! Jeg utfordrer alle dere kvinner, som savner kvinne representasjon! Tenk lokalt og få de gamle inn i styre og stell!

Ja, jeg vet det – Eldrerådet skal være upolitisk – men dette er ikke parti politikk – det er rettferdighets politikk! Hvem skal tale vår sak, hvis vi ikke er der?

Når du tenker på, at det i de 51 år vi har hatt folketrygd har vært en tredobling av antall alderspensjonister. I 1967 var det 312.000 – eller 8 prosent av befolkningen. I dag utgjør alderspensjonister over 17 prosent. Det var den største sosiale reformen i Norgeshistorien, som ble innført den gangen. I dag tenker vi ikke på, hvordan det ville ha vært uten den! Om noen få år (2021) vil antall alderspensjonister være over 1 million!

Vi må bli hør! Møt opp på nominasjonsmøtene!

 

Bodø Eldreråd

Agnete Tjærandsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter