INGEN GRUNN TIL PANIKK!

Agnete Tjærandsen, som er Senior Norge Østfolds gjesteskribent, er invitert til konferanse om digitalisering og diskriminering av 400.000 nordmenn sammen med toppsjiktet innen politikk og forskning.
Det er godt vi har en senior som kan tale vår sak i en så viktig spørsmål

Dette er temaet, når Kommunenes Sentralforbund innbyr til storsamling i Oslo i neste uke. Hvis du lurer på, hva det er forbundet for alle landets kommuner ikke er i panikk for – så er det digitaliseringen, som foregår på nesten alle områder. Hva digitaliseringen kommer til å bety for lokaldemokratiet – for kommunene – for samfunnet og for den enkelte.

Til å belyse dette problem har forbundet engasjert både statsminister – kommunalminister – ordførere – forskere og en enkelt pensjonist fra Bodø, som skriver denne spalten. Jeg skal representere de omlag 400 tusen, som ikke er fortrolig med den digitale verden. Det er ikke bare de eldre, men også andre aldersklasser, som ikke har fulgt med i utviklingen.

SINTEF har forsket på de eldres hverdag i den digitale verden og slår fast, at det foregår en digital diskriminering. Norge er et av de mest digitaliserte land i verden, der nesten alt er digitalisert. Helse – økonomi – politikk -og sosialt samvær foregår på de digitale flatene. Står man uten digital kompetanse, mister man muligheten til samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester, som man har krav på i et demokratisk samfunn, heter det i SINTEFs forskning.

Vi har tidligere i denne spalten beklaget, at akkurat denne diskrimineringen betyr en økonomisk belastning for den gruppen, som må betale regninger etc. på «gammelmåten» i banken og blir ilagt høye gebyrer. Når du ikke har kunnskap og kompetanse til å bruke internettet, risikerer du også å måtte gi fra deg din økonomiske frihet, fordi du må involvere andre i dine økonomiske forhold.

Hva kan vi så gjøre med dette? Det er å håpe, at KS-konferansen gir noen svar. Akkurat i dag leser jeg om en løsning, som allerede er i produksjon, både hos Amazon, Google og andre – nemlig «Den Digitale Assistenten». Ganske enkelt (!) en robot, i form av en stemmestyrt boks, som hjelper deg med de digitale tjenestene. Du trenger ikke å ha noen skjerm, men betjener boksen bare med din stemme. Inni boksen er det et datasystem, som kan programmeres til å utføre de tjenester du ønsker, f eks å betale dine regninger! Bestille dine varer – snakke med deg – fortelle deg, hvilken pizza du liker best – etter alle de gangene boksen har bestilt den for deg. Her er det i sannhet ingen grenser for, hva du i fantasien kan tenke deg.

Godt eller dårlig for oss? Tja – det hjelper oss i hverdagen, men samtidig utsetter det oss for en overvåking, som i hendene på en uvennlig 3. Person eller stat kan få katastrofale virkninger. George Orwells 1984 blir plutselig veldig nærværende.

Men – som KS sier i konferanse tittelen – Ingen grunn til panikk! Vi får tro dem foreløpig!

God Helg!

 

Agnete Tjærandsen

Styremedlem

Senior Norge

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter