Innføring av velferdsteknologi i Indre Østfold!

SENIOR NORGE Østfold inviterer til temamøte i Kulturtorget på Mysen, Storgaten 15, onsdag 14. februar kl 1900 – 2100. Temaet denne gangen er velferdsteknologi som nå er under innføring i kommunene i Indre Østfold. Temaet skulle ha almen interesse og spesiell interesse for våre Seniormedlemmer i Østfold, for de som har pårørende som er avhengig av pleie og for de som arbeider med innføring av den nye teknologien.

Det er et åpent møte – alle er velkommen!

Kveldens foredragsholder er Eivind Bjørnstad. Han er prosjektleder/rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. Han er ansatt som sykepleier i Eidsberg kommune.

Velferdsteknologi handler mye om nye løsninger innen sykesignalanlegg på sykehjem, trygghetsalarmer, dørlåser, medisinløsninger, kameraløsninger og GPS-alternativer. Utvilsomt ligger det her store rasjonaliseringsgevinster. Men vi kan gjerne stille spørsmål om hvordan de eldre brukerne vil forholde seg til den nye teknologien. Dernest om vi ved dette fjerner oss fra brukerne i en situasjon hvor mer menneskelig kontakt er etterspurt.

Vi er spent på å høre hva Eivind Bjørnstad har å fortelle. Og så vil det jo bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen.

Dette er samtidig en gedigen anledning for de som arbeider med innføring av velferdsteknologien til å treffe våre seniormedlemmer, pårørende og potensielle brukere av den nye teknologien. Utveksling av erfaringer og synspunkter vil alltid være verdifullt.

Etter foredraget vil det bli underholdning ved viseklubben Lars. Sist gang hadde de et utvalg Prøysen viser som ble vel mottatt. Vi er spente på hva de kommer med denne gang.

Som vanlig vil vi ha utlodning, kaffe og kringle og hyggelig samvær! God anledning til å bli kjent med hverandre.

Dette blir et spennende møte, og vi håper riktig mange har anledning til å komme!

 

Jan Arne Falla

Lokalkontakt for Indre Østfold .

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter