Kollegial anerkjennelse

Leserinnlegg v/Arne Bruusgaard, Senior Norge – Oslo Vest

Det er alltid hyggelig og inspirerende å motta anerkjennelse, særlig når det kommer fra gode kollegaer. Vi legger meget tid og energi i å drive og utvikle foreningen vår, slik at vi kan tjene foreningens formål og at vi kan fremstå som aktuelle og attraktive. Vi kan oppleves som annerledes enn andre foreninger, og vi får stadig spørsmål om hvordan vi driver foreningen vår, og om hva som særpreger foreningen.

Vi skal få kommentere det, men først Arne Bruusgaard sitt innlegg som vi har hentet fra Facebook:

«Senior Norge i Østfold

Det er en lokalorganisasjon som fortjener hyllest. I motsetning til mange andre seniororganisasjoner har de fulle hus og en sterkt økende medlemsvekst. Hundrevis av medlemmer hittil i år har meldt seg inn. Det er medlemmer som forstår at det nytter å ta i et tak for å hindre overgrep mot eldre i enhver forstand.

Politikere og byråkrati kommer til møtene når de blir bedt om det og foreningen ser at det tas hensyn til hva de ønsker seg.

Ikke rart at de kan være fornøyde med innsatsen. Østfold er en inspirasjon for mange andre.

Senior Norge – Oslo Vest gratulerer med de gode resultater!»

Vi er egentlig litt forundret over all oppmerksomheten vi får. Vi opplever ikke at vi driver med noen form for «hokus pokus», men med ren ABC. Vi forsøker å gjøre de enkle, fundamentale tingene riktig – hele tiden, samtidig som vi jager muligheter for fortsatt utvikling.

Det er noen forhold som særpreger vår forening og som vi gjerne vil kjennes ved:

Regularitet

Vi har regularitet i det meste av det vi gjør. Det gjør det mulig for medlemmer og andre å ha et forhold til oss fordi de vet hva de kan forvente. Eksempel: styremøte siste onsdag i hver måned, temamøte første onsdag i hver måned – alltid. Vi er forutsigbare!

Medlemskontakt

Det er medlemmene som er foreningen. Med 850 medlemmer spredd over hele Østfold fylke, sier det seg at det er en umulighet  å opprettholde personlig kontakt med alle. Men vi søker med alle de muligheter som er tilgjengelig for oss, å holde hyppig og regelmessig kontakt med våre medlemmer. Vi vil at medlemmene skal oppleve at de blir husket og at SENIOR NORGE Østfold er nærværende.

Rollen som vaktbikkje

Vår viktigste rolle er å følge med stort sett i alt som vedrører seniorenes interesser. Være vaktbikkje og si fra. Vi følger med på stort sett alt hva angår eldreomsorg, pensjoner og trygd, seniorøkonomi, seniorers rettigheter i arbeidslivet og alt som vedrører diskriminering av eldre.

Informasjonsvirksomhet

En grunnleggende forutsetning for å kunne være engasjert er at man er informert. Derfor er informasjon til våre medlemmer og andre interesserte en hovedsak.

 

Vi har de siste årene «teppebombet» Østfold med informasjon – gjennom våre temamøter, regelmessig og hyppig informasjon til våre medlemmer, møtereferater og debattinnlegg i 6 Østfoldaviser, innlegg i NRK Østfold radio og TV, og til sist, men ikke minst, den informasjonen vi hver eneste mandag legger ut i SENIORAVISA på vår nettside. Vårt suksesskriterium er det antall besøk vi oppnår på nettsiden. Vi regner i år med å oppnå formidable 60.000 besøk!

Vårt mål er å være best på seniorinformasjon i Østfold!

Utholdenhet

Det er mange av våre saker som krever utholdenhet. Det er om å ikke gi seg. Den «store saken» for oss er å få i gang en prosess som leder til en samordning av pensjonistenes interesser. Dette er nødvendig for at pensjonistene skal vinne gjennom med sine interesser overfor myndighetene. Slik det er nå, er pensjonistene uten innflytelse eller makt som står i et rimelig forhold til at det er 830.000 pensjonister i Norge. 15% av befolkningen som i realiteten er «under administrasjon»!

Det å drive en forening som vår er ikke en venstrehåndsjobb. Det må jobbes, ikke nå og da, men kontinuerlig. Vi blir bedømt på grunnlag av hva vi tilbyr våre medlemmer og kvaliteten på det vi gjør. Vi må hele tiden gjøre en grundig og skikkelig jobb, og så må vi bestrebe oss på å være bedre enn de vi konkurrerer med.

Kan vi gi andre noen impulser, så er vi glade for det.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter