Kontantfritt samfunn – ikke risikofritt!

 

For vel et år siden annonserte statsminister Solberg at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter skulle fjernes innen 2020 for at Norge skal kunne bli et kontantløst samfunn innen 2030. I etterhånd synes forslaget lite gjennomtenkt. Riktignok applauderte finansnæringen, men for øvrig kom meldingen som et sjokk for mange og motstanden var umiddelbar!

Ganske snart snudde Høyre og da andre partiene også fulgte med, så ble den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter beholdt.

 

Mer og mer av finansielle transaksjoner gjøres digitalt, samtidig som bruken av kontanter går ned.

Dette tilsier imidlertid ikke at vi er på vei til å bli uavhengige av kontantene.  Om det så skulle hende at de digitale systemene svikter, så må vi kunne ha og anvende kontanter!

Den siste tids hacker-angrep er en tankevekker. Hva om vi skulle oppleve massive angrep på våre banker og finansielle institusjoner? Det er ikke mindre enn et skrekkscenario som har fått myndighetene til å stille krav til bankene for å sikre oss kontanter i krisesituasjoner.

Vi gjengir noen avsnitt fra ABC-nyheter den 19. april, forfatter Kent Øksnes:

«Innen 1. januar 2019 må bankene ha ordnet seg med løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

Bruken av elektroniske betalingsmidler tar mer og mer over for betaling med kontanter og bankene tilpasser seg i tråd med dette.

Denne trenden har ifølge Finanstilsynet og Norges Bank ført til store samfunnsøkonomiske innsparinger, men kan i tillegg ha svekket bankenes kontantberedskap.

Må ha løsninger for å møte økt etterspørsel etter kontanter

Finansdepartementet har nå på bakgrunn av dette presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter.

Løsningene skal tilpasses dokumenterte vurderinger av risiko for økt etterspørsel etter kontanter og beskrives i en plan som følges opp av Finanstilsynet, heter det.

Kravene må senest være oppfylt før årsskiftet

-De norske betalingssystemene er stabile og trygge, men det er behov for tydeligere krav til kapasiteten i beredskapsløsningene, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter