Krigen om pensjonene

I årets tariffoppgjør skal det kjempes om pensjon, lønn, og utgifter til reise, kost og losji. Den krigen blir hard og langvarig, skriver Ola Magnussen Rydje

Overskriftene er hentet fra en artikkel i Dagbladet torsdag den 1. mars.

Tariffoppgjøret i år blir det første samordnede oppgjør på 10 år. Forbundene i LO vil forhandle sammen for å sikre makt bak kravet om forbedringer på pensjonsområdet. Her er det en god del å rette opp etter pensjonsforliket i 2011. Vi har i innlegg på vår nettside den 12. februar skrevet om behovet for tilpasninger av offentlig tjenestepensjon som er i utakt med folketrygden og tjenestepensjon i privat sektor.

Vi har de senere år hatt vekst i økonomien, inntjeningen øker og arbeidsledigheten faller. I motsetning til tidligere år er det derfor noe å forhandle om i årets tariffoppgjør. Det synes som LO og NHO er enige om dette utgangspunktet.

Det blir pensjon som blir den store saken ved dette oppgjøret.

Vi gjengir nedenfor fra artikkelen i Dagbladet:

«Tøffest for LO blir kampen om et mer rettferdig pensjonssystem. Selv om det var en samfunnsøkonomisk klok reform da den ble iverksatt og utformet under Jens Stoltenbergs regjeringstid, har den slått ut feil for flere grupper.

Først og fremst rammet omleggingen de såkalte sliterne i arbeidslivet hardest. Kort og veldig enkelt fikk vi et system som omfordeler fra arbeidstakere som må gi seg tidlig på grunn av tung belastning på jobb, til arbeidstakere med mindre krevende jobbsituasjon.

LO ønsker endringer i både tjenestepensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Dagens utforming av AFP gjør at folk risikerer å miste all opptjening ved oppsigelse, nedbemanning eller jobbskifte.

For å kompensere for tapet av AFP, må folka det gjelder jobbe lenger. Hardest rammet blir de som ikke kan jobbe lenger. Her bør partene strekke seg langt.

En av dem kan være å gjøre reglene for når du har rett til AFP litt romsligere – en mykere tilnærming til folk som havner i dagens limbo.

For LO vil et godt oppgjør innebære en mer rettferdig AFP-ordning, samt forpliktende formuleringer om videre forbedringer.

Uansett utfall i årets forhandlinger, er krigen om pensjonene i gang»

Pensjon er viktig for alle. Samtidig er dette med pensjon utrolig komplisert og vanskelig å forstå – også for de som skal være spesialister. Dette viser de mange alvorlige hullene som fortsatt finnes etter pensjonsforliket i 2011!

La oss håpe at partene denne gangen lykkes i å rydde unna opplagte feil og urimelige ulikheter!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter