Leserinnlegg – ENGLER I HVITT?

 v/Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

”Eldrebølgen” er over oss!. Andelen mennesker med langvarig sykdom er stor- og økende. Vi kan daglig lese om sykepleiemangelen, om vanskelige forhold for sykepleiere. Av 7668 planlagte sykepleiervakter i Østfold ble 1507 bemannet med andre enn sykepleiere i 2018.

Dette går igjen i tall fra andre deler av landet: i Nord-Trøndelag har man på få år gått fra 20–30 søkere til en deltidsstilling til en eller ingen. I Telemark gjennomføres hver fjerde sykepleiervakt av andre enn sykepleiere. Et sykefravær på 8,6 prosent gjør at sykepleierne havner på tredjeplass over yrker med høyest legemeldt fravær. Man kan spørre seg: «Hvem skal ta vare på oss når vi blir syke eller gamle? «

Sykepleiemangelen veies til dels opp av nyheter om gode søkertall til helse- og sosialfagutdanningene. Sykepleiere er “engler i hvitt”– kallet til å jobbe med mennesker. Eller? ”Den tradisjonelle forestillingen om at sykepleiere er engler i hvitt, undervurderer betydningen av utdanningen, som blant annet den medisinske og tekniske fagkunnskapen”, uttalte Kjersti Nesje til Sykepleien i 2014. Videre påpekte hun at:” Den viktigste grunnen til at sykepleiere velger dette yrket, er ønsket om å hjelpe andre. Men motivasjonen for å hjelpe andre er ikke like framtredende når sykepleierne møter virkeligheten i det daglige arbeidet”.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Østfold, Karen Brasetvik, påpeker at sykepleiere er på ”topp i omdømme- men har bånn lønn”- og at det er viktig å heve grunnlønnen for sykepleiere for å fremme rekruttering til yrket. Man kan også lese diskusjoner omkring karakterkrav til sykepleiestudiet, som man fort kan tenke begrenser antallet søkere til studiet.

Jeg har tidligere skrevet at ”Sykepleieryrket krever kunnskap innen områder som anatomi, fysiologi, farmakologi, psykologi, organisering og ledelse. Det krever praktiske ferdigheter, teknologisk innsikt, og: det krever at man liker å jobbe med mennesker! Yrket gir mulighet for å jobbe som sykepleier på mange arenaer,  de rent helsefaglige, men sykepleiere er også ettertraktet som  konsulenter og rådgivere. Det er gode, og mangfoldige muligheter til videre utdanning og ikke minst – man FÅR jobb!

Men det jeg også vil fremheve er MØTET- med mennesket. Min farmor på 99 år har nettopp vært innlagt på Kalnes. Sykehuset med uendelig mange negative innslag i media- om utslitte sykepleiere med lav kompetanse. Farmor er storfornøyd med oppholdet: «De bruker like mange ressurser på meg som er så gammel som på en tjueåring”!

Men jeg tenker hun er en ”engel ” selv også. Møter med mennesker som henne er ubetalelig. Mange av pasientene jeg har møtt, husker jeg enda: datteren som tok seg permisjon for å være med mor de siste ukene, kvinnen som levde lenge nok slik at hun fikk reist til datterens bryllup i USA, barnet som døde. Møter jeg aldri hadde hatt uten sykepleierjobben. Møter som har gjort meg glad, trist, skremt, stolt, engasjert- hele spekteret av negative og positive følelser. Og ikke minst møter med gode kollegaer. Nesje fant gjennom sin forskning at sykepleiere blir værende i yrket: ”sykepleiernes hjelpe-motivasjon henger sammen med tilhørighet til profesjonen”, og at ”det å hjelpe og vise omsorg er sentrale verdier i profesjonen”.

Min agenda er tredelt: 1) Gjøre befolkningen trygg på at det vil være sykepleiere til deg når du trenger det  2) En oppfordring til deg som er usikker på eget veivalg i forhold til utdanning- bli sykepleier! Du vil bli ønsket og etterspurt. Du kan gjøre en forskjell, og de menneskene du møter vil gjøre en forskjell for deg! 3) Til studentene ved sykepleierutdanningen: ikke glem at pasientene du møter er enkeltindivider. Møt alle som du ville ønsket å bli møtt selv!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter