Leserinnlegg – Leve hele Livet

Regjeringens eldrereform «Leve hele livet» har fått en noe blandet mottagelse. Tuva Molaug har en kritisk holdning til reformen som hun har gitt uttrykk for i en artikkel i Dagbladet 26. oktober. Vi har også gitt uttrykk for kritiske holdninger i innlegg i SENIORAVISA 29. oktober. Vår tvil går meget på gjennomføringsevne, operativ kontroll og behov for sertifisert kvalitetssikring. Agnete Tjærandsen, vår lokalkontakt i Bodø har et mer positivt syn på reformen som hun gir uttrykk for i følgende leserinnlegg:

Leserinnlegg v/Agnete Tjærandsen

Når Aps Tuva Moflag kaller stortingsmelding no 15 for «en Eldrebløff» og et «Mageplask»tror jeg ikke hun kan ha lest innstillingen. Hadde hun gjort det, ville hun ha vært klar over, at dette er en reform, som for en gangs skyld er skapt fra bunnen. Den bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis etter dialogmøter over hele landet. Reformen Leve hele Livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på de områder, der vi vet, at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag.

For første gang har en regjering samlet og systematisert arbeidet i noen av de kommunene, som har funnet nye og bedre løsninger i tilbudet til eldre. Nå er det de enkelte kommuners ansvar å beskrive, hvordan de vil utforme løsningene lokalt. De kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede økonomiske ordninger. Reformperioden starter allerede ved årsskiftet 2018-19 og vil vare i 5 år med ulike faser for gjennomføring og evaluering.

Når Tuva Moflag på vegne av Arbeiderpartiet nå forslår for Stortinget å innføre nasjonale kvalitetskrav i eldreomsorgen med «minstestandarder for eldreomsorgen», slår hun inn åpne dører. Det er jo akkurat det «Leve hele Livet» beskriver. Akkurat det alle innspillene i reform prosessen fremhever og kommer med løsninger på. Når Tuva Moflag påstår, at «eldremeldingen kommer uten penger og praktiske løsninger for å heve kvaliteten i eldreomsorgen» er jeg sikker på, at hun ikke har lest meldingen. De praktiske løsningene har jeg allerede nevnt. Når det gjelder pengene har regjeringen allerede bevilget en del penger.

  • 48 millioner til å gjennomføre reformen
  • 87.2 millioner til opprettelse av heldøgns omsorgsplasser
  • 450 flere dagaktivitets plasser til hjemmeboende personer med demens

Etterhvert som reformen gjennomføres vil det bli bevilget penger til de kommuner som aktivt deltar i reformens mange forslag.

 

Agnete Tjærandsen

Eldrepolitiker/lokalkontakt Bodø

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter