Leserinnlegg – NYTT FRA NORD

«Vi lå der bak hundrede mile, for hele alverden gjemt. Selv landets børn trodde halvt vi var til, men visste et ei bestemt. Slik beskrev Knut Hamsun i 1914 Nordlandene, som det i den tid het – Nordland, Troms og Finnmark. Senere ble det til Nord Norge, som er den fellesbetegnelsen de fleste sørpå bruker – når de da ikke med skjult forakt kaller det «der oppe i GOK».

Leserinnlegg v/Agnete Tjærandsen

Når jeg går så langt tilbake i tiden, er det fordi ennå i dag, møter jeg folk, som har den forestillingen om mer enn halvparten av Norges land. «Å – bor du i Bodø – jammen, da kjenner du vel NN som bor i Tromsø«!

Det er bare 549.8 km eller 8 timer og 36 minutters bilreise mellom Bodø og Tromsø. Når du kommer til Nordlands grense mot sør er du i Bindal kommune og fremdeles har du bare reist gjennom halvparten av Norge. En av grunnene til denne misoppfatningen, tror jeg, er å finne i skolens kartverk. Der har nemlig alltid Norge vært delt i to og den nordligste delen satt ved siden av Sør Norge, i stedet for i forlengelse av Sør Norge.

Kun hvis du har reist i Nord Norge, har du et begrep om de store avstandene.

Når jeg nå har påtatt meg å være «Stemmen fra Nord» i Senioravisa er det viktig å understreke, at jeg dermed påtar meg å referere fra over 100 kommuner i 2 store fylker. Bare 2 nå, etter at Troms og Finnmark er slått sammen til en region.  Det kan synes umulig å være orientert i et så stort område, men med tilgang til sosiale medier, er det mulig å holde seg orientert, i hvert fall om de store begivenheter. Så jeg skal gjøre mitt beste!

Jeg bor altså i hovedstaden i Nordland, Bodø, en 200 år gammel by med litt over 50.000 innbyggere. Den ligger på en halvøy med hav på nesten alle sider. Det preger byen og folket. Havna er en naturlig del av sentrum og den er utgangs- og endepunkt for tog – båt – og fly, som betjener hele fylket og landet for øvrig.

Byen er en administrasjons – skole – og handelsby med beboere i alle aldre. Nesten 7000 av disse er over 67 år og utgjør en vesentlig del av bybildet. Her, som nesten i alle landets kommuner, er helse og sosial tjenesten den største posten på kommunens budsjett, selvom bare mellom 10 og 15 % av pensjonistene er pleie trengende.

Dette er et paradoks, som byens Eldreråd har forsøkt å påpeke. I April i år hadde Eldrerådet en konferanse for eldreråd i hele Nord Norge under mottoet «Den nye Eldrebølge», der vi spesielt tok opp saker som angår aldersgruppen mellom 67 og 80. Konferansen var meget vellykket og uttalelser derfra er blitt bakgrunn for diskusjoner både i foreninger og aviser.

Ennå er det ikke startet noen Senior Norge forening i Nord Norge, men jeg arbeider med saken. Som eneste medlem fra Nord Norge i Senior Norges styre, hviler ansvaret tungt på mine skuldre.  Foreløpig deltar jeg nå med denne spalten «Nytt fra Nord» som er et steg på veien.

Følg med!

 

Bodø, 13.08.2018

Agnete Tjærandsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter