Borge Sykehjem

Leserinnlegg – POLITIKERFRUSTRASJON

Negativ utvikling – færre sykehjemsplasser!

Av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen                                                                                                                                                                             Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, Forsker Sykehuset i Østfold

I forbindelse med rivning av Onsøyheimen- et sykehjem på Ørebekk/Gressvik- hadde jeg en rekke leserinnlegg og kronikker i Fredrikstad Blad. I første rekke skulle beboerne ved dette sykehjemmet flyttes midlertidig til det nye sykehjemmet på Østsiden. Jeg mistenkte at planen var nedleggelse av Onsøyheimen, og en plan om sentralisering av sykehjemsplasser på Østsiden- og jeg fikk rett. Nå kan det se ut til at Torsnes sykehjem og Emil Mørchs minne står for tur- ikke åpenlyst, men jeg aner et lignende mønster som ved Onsøyheimen. Et avisinnlegg kalte jeg  ”Nå må befolkningen følge med”- og dette vil jeg gjenta.

Marianne Kristiansen, uavhengig representant i Helse- og velferdsutvalget hadde et leserbrev i Fredrikstad Blad 13. November. Her ytrer hun sin bekymring for politikernes tanker om sykehjem. Hun poengterer at det er stor mangel på sykehjemsplasser, og institusjonsplasser generelt, og viser til rådmannens budsjettforslag om å legge ned 55 sykehjemsplasser fordi det snart åpnes nye plasser på Østsiden.

Betydningen av å fortsette og bo i sitt lokalmiljø

Dette er på mange måter bekymringsverdig. Først fordi forskning har vist at pasienter foretrekker å motta tjenester i sitt lokalmiljø, og i mindre og rolige omgivelser. For en person fra for eksempel Engelsviken eller Torp vil ikke et sykehjem på brohodet Østsiden defineres som ”lokalmiljø”. Og, som tidligere påpekt, de eldre har ofte eldre pårørende. Det er ingen enkel sak for en ektefelle å komme seg fra nevnte Engelsviken til Østsiden. At politikerne har planlagt sentralisering på Østsiden har jeg antatt lenge. Og nå fremstår det som tydelig. Er det dette befolkningen vil ha?

Rivningskåte politikere

– For det andre er det et problem at politikerne velger å legge ned og rive sykehjem før nye tilbud er etablert. Her er Onsøyheimen et godt eksempel! Dette må det bli en slutt på. Det ble påpekt at arbeidsmiljøet for de ansatte på Onsøyheimen var dårlig, blant annet på grunn av for lav takhøyde, og lukt i noen av rommene. Men: nedenfor hovedbygget sto et relativt nyoppført bygg- her kan det ikke ha vært samme arbeidsmiljøutfordringer? Dette ble også revet! Og: de eldre som har behov for langtidsplass i institusjon blir nå enten liggende på korttidssentra i påvente av langtidsplass (jfr Kristiansen sitt innlegg)- eller de må bo hjemme i ventetiden. Jeg vil påstå at arbeidsmiljøet for hjemmesykepleiere langt fra tilfredsstiller 2018 krav til arbeidsmiljø.

Brukermedvirkning

For det tredje er det stort fokus på brukermedvirkning i dagens helsetjeneste. Hvor er brukermedvirkningen i de politiske avgjørelsene omkring sykehjem i fylket? Spør man min høyst adekvate farmor på snart 100 år vil hun UTEN tvil ønske at Onsøyheimen ikke var blitt revet- og mange med henne.

 

Jeg oppfordrer igjen om at befolkningen må følge med. Politiske vedtak må slutte å være kortsiktige, for å oppfylle et korttidsbudsjett! Ikke riv eller legg ned eksisterende tilbud før nye eventuelt er bygget!

Som en kontrast kan nevnes at mine fem barn alle har gått på en skole hvor man i årevis har planlagt rivning og gjenoppbygging av et bygg som rommer gymsal, skolekjøkken og formingsrom. Dette har blitt utsatt gang på gang, og man klatter på med tiltak for å holde seg innenfor arbeidsmiljølovens rammer, både med tanke på barna og de ansatte. Hvorfor haster det så mye med å rive sykehjemmene?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter