SeniorNorge Asker logo

Leserinnlegg – «Samspill i praksis»

v/Axel Wannag, Senior Norge, Asker

De fem omsorgsforskningssentrene våre arbeider tett sammen nesten som ett felles senter og har derfor felles konferanse. Jeg tror det er klokt av oss å følge med på hva de driver med og hvilke resultater de får frem som kan forbedre forholdene for de eldre.

Samhandling

I år var temaet «samhandling». Mellom mennesker, mellom mennesker og teknologi, og mellom det offentlige og det frivillige. Som det ble sagt, «med samhandling går det bedre», men samhandling kan være vanskelig å få til fordi det ofte er mange forhold som spiller inn i noe som tilsynelatende ser enkelt ut. Samhandling krever derfor både innsats og organisering av alle de som skal delta. Ingenting kommer av seg selv. Dette gjelder også oss i Senior Norge når vi samhandler med det offentlige for å forbedre de eldres forhold i kommunene og storsamfunnet.

Eldreminister Michaelsen – trygghet og mer penger til omsorgsfeltet

Konferansen fikk også innlegg av eldreminister Michaelsen. Ved denne anledningen la hun vekt på «trygghet» og de små nære ting som har trygghet i seg. Et godt utgangspunkt for et godt eldresamfunn og en god eldreomsorg. Mange fine tanker om at vi eldre er en mangeartet gruppe at det bør legges til rette for at vi kan utvikle oss og at det må til samhandling mellom individ og gruppe. Men regjeringens rådende syn om at «de eldre må selv ta ansvar for hvordan de skal ha det i fremtiden» kom også frem. Hun hadde ønsker om en omstilling i eldreomsorgen fra bare snakk om penger og personell og over på kompetanseløft i eldreomsorgen slik som stortingsmeldingen «Leve hele livet» skisserer.

Hun ville få dette til ved å gi mer penger til omsorgsfeltet for å høyne kompetansen. Det blir laget en eldreombudsorganisasjon på nasjonalt nivå og det samles et «råd for et aldersvennlig Norge» med representanter fra syv større eldre organisasjoner for å fremme gjennomføringen mot en bedre eldreomsorg. For oss i Senior Norge er det meget viktig å følge med på hva som nå skjer på kommunalt nivå etter at kommunene nå har fått slike klare signaler fra departementet. Jeg mener derfor at alle lokallagene av Senior Norge nå bør arbeide aktivt for å komme inn i eldrerådene i kommunen ved nyvalgene til disse i 2019. Da har vi en plattform for kontakt med kommunens administrasjon og politikerne.

Hva opptar forskerne

Hva opptok forskerne. For det første et alltid grunnleggende spørsmål. Hva er det egentlig som foregår i frontlinjen av eldreomsorgen der tjenestene blir levert. Som kjent har Røde Kors nylig levert en rapport basert på 240 av sine besøksvenner som viser at forholdene mange steder både på sykehjem og i hjemmetjenesten er langt fra så bra som vi vil ha dem. Det er derfor all grunn til å tro at kommunepolitikerne ikke riktig vet hvordan eldreomsorgen i kommunen deres virkelig fungerer.

Vi i Senior Norge vet det heller ikke og vi burde jobbe for å få et innblikk. Et frittstående eldreombud i hver kommune kan være en løsning fremover. Forskerne reiste spørsmålet: «gjør vi de riktige tingene i eldreomsorgen og fungerer tiltakene etter sin hensikt?». Staten ser i hvert fall at demensomsorgen bør styrkes når de nå vil lovfeste at kommunene også skal ha plikt til å etablere dagavlastningstilbud for de demente og dere pårørende.er.

– Velferdsteknologi – nåtiden og fremtiden

Men samhandling er ikke bare menneske til menneske. Det kan og være menneske til menneske ved hjelp av ny teknologi. Fredrik Gulowsen en ung mann med sitt firma «Ny By», presenterte et app-opplegg for mobiltelefon som kunne kople den som trengte hjelp med noe til en frivillig som ville hjelpe med akkurat dette. Ideen er at da kunne vi få til direkte «selvorganisert» tjenester som bare involverte den som trengte hjelp og den som ville gi hjelp. Gitt innenfor et system med godkjente hjelpere mente Gulowsen at systemet også ville være trygt for den som trengte hjelp. Her er det bare å følge med og siden det både er de som kan trenge tjenester og sikkert også de som kan gi tjenester blant Senior Norges medlemmer, så kunne vi kanskje forsøke et slikt opplegg blant oss selv? Et lokallag som tenner på ideen?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter