Leve hele livet – fleip eller fakta?

Under Senior Norges siste landsmøte introduserte helseminister Åse Michaelsen oss for regjeringens eldrereform – «Leve hele livet». Det har tatt litt tid å fordøye reformen. Er den egentlig en reform? Den inneholder ikke noe som helst nytt, men er basert på å gjøre metoder som fungerer vel hos noen kommuner, kjent for andre. I næringslivet er dette en velkjent metode – «Beste praksis».

Vi opplever at det er mye ord og gode intensjoner, men lite eller ingenting med konkrete mål og handlingsprogrammer. Hvilken verdi har så dette for den operative ledelse i de enkelte kommuner?

Vi er ikke alene om en kritisk holdning til eldrereformen – «Leve hele livet». I en artikkel i Dagbladet den 26.oktober av Tuva Molaug, eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, ser vi at Kommunenes interesseorganisasjon KS, heller ikke er nådige og omtaler reformen som «Mest mulig politikk for minst mulig penger». Overskriften på artikkelen er for øvrig: «Regjeringen har bløffet de eldre». I omtalen nevnes den som et gedigent mageplask.

Skulle en slik reform ha verdi for den operative ledelse i kommunene, måtte den ha inneholdt konkrete målsettinger for viktige områder, metoder og handlingsprogrammer og til sist men ikke minst, metoder for å kontrollere gjennomføringen. Dette er kvalitetssikring – operativ kontroll!

Vi har sett at det svikter på forskjellige områder, at det ikke er kontroll på utførelse av oppgaver og at sluttkontroll er fraværende. Etablerte rutiner for registrering av avvik og iverksettelse av korrigerende tiltak fungerer ofte dårlig, eller ikke i det hele tatt!

Vi har tatt til orde for det før, men gjentar det gjerne, spesielt med henblikk på sykehjemmene. De skulle ha kvalitetssystemer som sikrer driften i forhold til definerte standarder, og de skulle kunne sertifiseres i henhold til en av ISO-normene eller annen anerkjent norm.

Enda bedre ville det være om regjeringen tok ansvar for å utarbeide en egen kvalitetsnorm for offentlige og private sykehjem i Norge. Det skulle innebære etableringen av ordning med regelmessig revisjon av autorisert revisor og sertifisering. Dette fungerer i næringslivet, hvorfor skulle det ikke også fungere i det offentlige?

Dette ville være en formidabel oppgave, og vi skulle gjerne se om vi har fremsynte politikere som tør å tenke i slik retning! Det ville over tid sikre utvikling og operativ kontroll. Og det ville løfte kvaliteten på norske sykehjem og bedre eldreomsorgen.

Dette vil kreve holdningsendringer vedrørende presisjon, operativ kontroll og systematikk. Det ville også kreve gjennomføringskraft og utholdenhet. Det finnes ingen «quick fix!»

Vi ser av Tuva Moflag sin artikkel at Arbeiderpartiet tenker i samme baner. De vil denne høsten fremme et forslag om nasjonale kvalitetskrav i eldreomsorgen, og mener det bør være minstestandarder. Det er spennende å se om de får gjennomslag for sine tanker!

Det er vår overbevisning at det behøves en systematisk kvalitetssikring av virksomhetene for å komme et skritt videre og unngå feil vi i dag lever med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter