Senior Norge Østfold logo 200

Medlemsmøte i Gressvik Røde Kors – besøkstjeneste.

Gressvik Røde Kors i Fredrikstad hadde flere saker oppe under sitt medlemsmøte torsdag 1.mars. En av sakene var foreningens besøkstjeneste. Vi gjengir nedenfor referat fra møtet som gir bilde av en allsidig virksomhet:

«Medlemsmøte torsdag 1. mars.

Leder Marit Westby åpnet møtet og ønsket alle velkommen og spesielt til Mona Eieland og Ole Morten Dahlin fra Gatemagasinet.

Før Mona og Ole fikk ordet leste sekretær referanse fra årsmøtet og medlemsmøtet som var den 1. februar 2018.03.22.

Mona og Ole Morten forteller om Gatemagasinet og hva det står for og det er to engasjerte personer som er ivrige i sin tjeneste. Mona er redaktør i Gatemagasinet og Ole Morten er selger av bladet og som vi ofte møter utenfor Meny på Ørebekk. Han møter alle med et smil og tar gjerne en prat med dem som kommer forbi. Vi er mange som har blitt kjent med Ole Morten.

Marit takket Mona og Ole Morten for at de ville komme til oss og ønsker de lykke til videre med arbeidet de utfører noe som vi er enige i alle sammen.

Nå var det tid for kaffe og smørbrød før leder fortsatte medlemsmøte.

Marit delte ut gavekort på blomster til Marit Nytrøen som har fylt 80 år.

Kari Gjerløw slutter i styret som varamedlem i Besøkstjenesten og Marit takket henne for vel utført jobb og ønsket Mette Eriksen som nytt varamedlem.

Den 16/17 mars og 27/28 april er det bøttelotteri på Coop Gressvik og vaktene ble fulltegnet for alle dagene.

De som ikke har hatt kurs for å bli en besøksvenn, skal det settes opp kurs for så snart som mulig når det blir bestemt tid.

Vi har også fått en forespørsel fra en dame som ønsker en besøksvenn og to damer i Besøkstjenesten har sagt fra at de vil ta kontakt med henne og tilby besøk.

Onsdag den 7. mars kl. 12.-15. har beredskapsforum møte på gamle Onsøy Rådhus og medlemmene er velkommen.

E-læringskurs for Beredskapsvakter i Besøkstjenesten blir holdt på Røde Kors huset 5. april kl 1800 før vårt medlemsmøte.

Lokalsamfunnslaget har bedt om en representant fra Røde Kors. Kjell Holen har vært ed lenge men ønsker nå å trekke seg fra vervet og da har Arne Mentzen sagt seg villig til å overta som representant og Trond Westby blir varamann.

Marit hevet møtet og tiden var kommet for loddsalg som alltid er en hyggelig del av møte og da alle gevinstene hadde funnet sine eiere takket Marit for et godt fremmøte og ønsket oss vel hjem.

REF: ASTRID»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter