Senior Norge navnebytte

Moss kommune – baklengs inn i fremtiden!

Vi hadde forrige mandag, den 26. februar et innlegg om iverksettelse av «Fritt brukervalg» i Moss kommune – ut i kulden med private aktører innen helse- og omsorg!
Debatten omkring dette har vært intens, og vil trolig fortsette. Vi har mottatt en kommentar fra Personlig Omsorg AS som vi gjengir nedenfor. Personlig omsorg er den største private aktøren innenfor helse og omsorg i Østfold fylke.

Personlig omsorg og andre private aktører har til fulle vist at de både leverer kvalitet brukerne er tilfreds med og til priser som kan konkurrere med det offentlige kommunale. Det er vel kjent at Moss kommune har hatt uheldige opplevelser med noen av de private aktørene. Men dette skulle ikke berettige at de skjærer alle over en kam og avvikler all privat virksomhet. Det er vel det vi kaller «å skylle ut barnet med badevannet!»

– Når vi mener at Moss kommune går baklengs inn i fremtiden, så er det fordi vi tror det offentlige helsevesen ikke kommer til å greie å utvikle sin helse- og omsorgskapasitet i takt med økningen av den eldre befolkningen. Det offentlige helse- og omsorgsvesen skulle se på private aktører som et verdifullt supplement som kan utligne manglende kapasitet og gi brukerne valgmuligheter.

Vi har tidligere gitt uttrykk for at vi mener det offentlige helse- og omsorgsvesen vil være tjent med å satse på å utvikle et konstruktivt og dynamisk samarbeid med de private aktørene.

Et tapt slag – eller et temporært tilbakeslag? Det er ikke lenge til neste kommunevalg!

Les gjerne kommentaren fra Personlig Omsorg:


«Vi i Personlig Omsorg AS er stolte av jobben vi har utført gjennom Moss kommune-praktisk bistand. Gjennom flere år har vi vært en av de største aktørene og den eneste lokale aktøren fra Østfold. Vårt samarbeid med kommuneadministrasjonen i Moss kommune med tjenestekontoret i spissen, har gjennom perioden vært meget bra.

Vi mener det er uheldig for kommunens innbyggere at de nå mister muligheten til selv å kunne velge hvilken aktør de skal ha inn i sine hjem. Gjennom flere år har brukerundersøkelser vist at de private scorer høyere enn tjenester fra det kommunale. Når vi vet at tilbakeføring av tjenester til kommunalt regi vil koste kommunen flere millioner ekstra føler vi dette ikke gir en bedre tjeneste og løsning for kommunens innbyggere.

Vi stiller oss spørrende til Miljøpartiet De Grønne sin håndtering av saken som midt i en periode mellom to kommunevalg endrer de standpunkter overfor bruk av private bedrifter innen private aktørene og brukerne selv. Våre tilbakemeldinger fra byens innbyggere er at mange kommer til å ha denne saken i bakhodet når man i 2019 skal gjennomføre neste kommunevalg.

Personlig Omsorg AS er fortsatt den største aktøren innen private hjemmehjelpstjenester i Østfold. Vi får stadig flere kunder som benytter oss i privat regi – disse tjenestene kommer vi til å videreutvikle i årene som kommer. Gjennom avviklingen av fritt brukervalg i Moss kommune kommer flere nasjonale aktører til å trekke seg ut av Moss og Østfold. Dette vil sette oss i en situasjon der vi vil få enda mer trykk og etterspørsel etter våre tjenenester på privatmarkedet.

Personlig Omsorg AS

Bjørn Tore Hansen

Daglig leder»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter