NASJONALT ELDREOMBUD?

  Per W. Jensen

Man har registrert at erklæringen fra Jeløya endelig ser ut til å bli en realitet. Det synes å være enighet om å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Det er i øyeblikket ikke helt avgjort hvor det nasjonale Eldreombudet skal lokaliseres. I følge eldreministeren er dette en stilling som skal nå ut til hele landet. Planen er at ombudet skal koordinere de eksisterende pasient – og brukerombudene i fylkene.

Det nye ombudet vil få to nye årsverk og bli etablert som en del av den eksisterende ombudsordningen med helse- og omsorgstjenester som sitt ansvarsområde, – og skal etter planen opprettes etter valget i 2019?

Forventningene til et nasjonalt eldreombud vil innebære at kommunene nå må sette større fokus på eldreomsorgen. I Oslo er det et eldre-, pasient- og brukerombud som har gjort og gjør en fantastisk god jobb med en svært effektiv stab. Slik at det er et veldokumentert behov som nå bli innfridd.

Det gjenstår nå å se om omsorgen for våre syke og eldre får den sentrale plass som dette viktig forvaltningsområde fortjener. Dette er et område som tidligere ikke har hatt den plass og prioritet som det fortjener av politikerne og i forvaltningen. Med den rette personen i denne stillingen er det et betimelig håp om at fokuset endelig kommer på våre mange eldre som har slitt og strevet for den velferden som vi alle nyter godt av i dag. Eldre fortjener å bli tatt mer på alvor.

De eldre trenger en tydelig røst som kan tale deres sak. Mange eldre tar til takke med offentlige tilbud som er altfor dårlig. Det er viktig at de har en sentral instans å henvende seg til med direkte kontakt med politikerne/ beslutningstakerne på Stortinget. Det er viktig at den som får jobben kan og vil sette dagsorden, og forbedre de generelle forholdene for eldre.

Hensikten med dette nye ombudet oppgis å være at man ønsker å styrke oppmerksomheten på de eldres behov, bedre eldreomsorgen og være et talerør som kan sette omsorg-/helsetjenestene til de eldre på agendaen. Dette er en uttalelse som alene viser at alle vi som har en annen realitets – oppfatning enn politikerne faktisk har hatt rett i våre bekymringer.

Det er å håpe at Eldreombudet får samme betydning som det nasjonale barneombudet har hatt for barna våre i mange år.

Ha en fortsatt fin dag!

 

Beste hilsen PW

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter