Norges frivilligsentraler – i all beskjedenhet!

Norges frivillig sentraler er ikke den organisasjonen som ypper seg mest i media. Den er i løpet av en 25 års periode i det stille vokst til å bli en av våre betydeligste humanitære organisasjoner. «Norges frivillig sentraler» er overbygning for lokale frivillighetssentraler –  i alt 444 fordelt på 345 kommuner.

Frivillighetssentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag og foreninger som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen rundt om i hele landet. De tilbyr hjelp av forskjellig slag som sosiale aktiviteter, hobbyaktiviteter, datahjelp, språk, integrering av innvandrere, turer og hva det måtte være behov for. Det å treffes, være sammen og oppleve å være i et fellesskap er en hovedsak.

Hjelperne er frivillige som stiller opp med hver sine forutsetninger, men med et felles mål – det å hjelpe andre. Virksomheten er omfattende og hjelperne er mange. De er i alle aldre, men de fleste er «godt voksne» mennesker!

Hjelperne arbeider vederlagsfritt, men det koster likevel å drive frivillighetssentralene. De er finansiert ved et spleiselag mellom stat og den enkelte kommune. Det innebærer at staten overfører et driftstilskudd på omkring kr. 400.000 pr. år under forutsetning av at den enkelte kommune gir et tilskudd på minimum kr. 300.000.

Frivillighetssentralenes økonomi er presset, enten for at de ikke får hele tilskuddet bevilget av Stortinget eller ved at kommunene kutter i sitt tilskudd. Det ser ut som om to tredeler av kommunene ikke stiller opp som forutsatt. «Norges frivillige sentraler» hevder at dette truer det viktige frivillighetstilbud som er utviklet gjennom 25 år.

Vi har besøkt Rygge frivillighetssentral hvor vi fikk en fin orientering av daglig leder, Marit Frydenlund. Vi fikk innblikk i en meget omfattende virksomhet. Ukeplanen på veggen viser forskjellige aktiviteter for hver dag: hobbytreff, treningsgruppe, overføre bilder fra kamera til PC, dataveiledning for seniorer, leksehjelp, norskopplæring, språktrening m.m.

Det er opp imot 80 – 90 hjelpere tilknyttet Rygge Frivillighetssentral. Nå trenger de språkvert til sin språkkafe og en som kan bistå med leksehjelp, norskopplæring og språktrening. Begge tiltak er rettet mot innvandrere og hvor et av målene er integrering.  Er det noen som føler seg kallet, så er det bare å ringe Marit Frydenlund, telefon 948 02 966!

SENIOR NORGE Østfold skal senere i høst, den 11. oktober, ha et møte i Frivillighetssentralens møtelokale. Da vil Brit Elden fortelle om et prosjekt som er gjennomført i Rygge kommune: «Sammen om et frikvarter» – støtte til demente og pårørende.

Vi håper å få se mange av frivillighetssentralens brukere under møtet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter