Eldreminister Åse Michaelsen

Ny eldreminister – vet hun hva som er hennes ansvar?

Vi har i tidligere innlegg ønsket opprettelse av den nye ministerposten velkommen. Nå får vi en tydelig adresse for våre saker. Vi opplever dette som et fremskritt. Men vi har stilt oss spørrende til utnevnelsen av Åse Michaelsen (Frp) som vår første eldreminister. Hvilke kvalifikasjoner har hun egentlig for den nye ministerposten? Det er fortsatt uklart for oss

Dette har vært en kjernesak for Frp som sikkert er fornøyd med å ha halt i land en seier. Men for øvrig har den brakende applausen uteblitt. Når Frp først fikk gjennom den nye ministerposten, synes vi det er noe merkelig at de ikke valgte en mer kjent og profilert person enn Åse Michaelsen. Vi tror at Bård Hoksrud, som har vært Frp sin eldretalsmann, og den gamle ringreven Carl I Hagen mer enn gladelig hadde stilt opp.

Ansvaret som tilligger den nye ministerposten synes ikke klart definert. Blant annet stilles det spørsmål om hele kommunehelsetjenesten eller bare det som har med eldreomsorg å gjøre, skal ligge under den nye eldreministeren. Vi tror ikke siste kort er lagt!

Vi klipper noen avsnitt fra ABC Nyheter den 9. februar:

Senterpartiets stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Kjell Toppe, forstår ikke hva som er eldre- og folkehelseministerens ansvarsområde.

Hevder eldreministeren ikke vet hva hun skal gjøre!

Til ABC Nyheter sier Toppe at «ikke engang eldreministeren selv vet hva slags ansvar hun har.»

Han ber eldreministeren liste opp sitt konstitusjonelle ansvar.

Det meste er uklart. Vi som sitter på Stortinget må vite hva som er statsrådens ansvar. Michaelsen fikk spørsmål i tiltredelsesdebatten, da var svaret hennes helt ubegripelig. Hun klarte ikke selv å gjøre rede for hva som var hennes jobb i departementet. Det var ganske spesielt å høre på. Vi forholder oss til statsråden når vi skal stille spørsmål og holde de til ansvar for politiske vedtak, så må regjeringen bestemme seg for hvilket ansvar eldre- og folkehelseministeren skal ha.

Vi sitter igjen med inntrykk av at det her har blitt utøvd dårlig politisk håndverk. Det ligner et hastverks vedtatt under vanskelige regjeringsforhandlingene. Har det først og fremst vært en nødvendig gest til FrP?

Uansett, her må det ryddes opp slik at ansvar og ansvarsavgrensninger blir avklaret.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter