Ny eldrereform på beddingen!

Vi har vært kjent med at regjeringen arbeider med en ny eldrereform – «LEVE HELE LIVET». Reformen ble presentert da statsministeren åpnet Helsekonferansen torsdag 3. mai. Målet med reformen skal være at de eldre skal mestre livet lenger.

Når vi leser lederen i Aftenposten den 7. mai er det fort gjort å få det inntrykk av at dette i hovedsak gjelder ernæring og mat på sykehjemmene. Dette er forståelig fordi det å sørge for at de eldre får i seg nok og riktig mat er grunnleggende. Flere undersøkelser har vist at underernæring er skremmende vanlig hos de eldre. Dette medfører risiko for sykdommer og svekket fysisk og psykisk helse.

Også tidene for måltider er tema. Hovedmåltidet på mange av sykehjemmene er fortsatt midt på dagen hos mange, mens noen nå har lagt middagen senere på dagen som beboerne er vant med fra tidligere.

Vi får fått adgang til en presentasjon av Agnete Tjærandsen, medlem av sentralstyret i SENIOR NORGE og varamann på Stortinget. Vi ser at ernæring bare er et av 5 hovedområder som inngår i reformen. Det er identifisert i alt 25 aktuelle løsninger fordelt på følgende områder:

  1. Et aldersvennlig samfunn
  2. Mat og måltider
  3. Aktivitet og fellesskap
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng i tjenestene

Vi ser det slik at strategien ikke er å finne opp hjulet flere ganger, men heller å satse på å kartlegge hvordan forskjellige oppgaver ivaretas i kommunene i dag. Så skal de vellykkede eksemplene tjene som forbilde for andre kommuner. «Beste praksis» er en vel kjent metode fra næringslivet.

Det kan virke noe spesielt å betegne dette som en reform, fordi man ikke egentlig søker noe nytt, men heller å få alminnelig innført metoder, som har vist seg å funger bra, i forskjellige kommuner. Lære av hverandre!

Det er ikke forutsatt at dette skal være en kostbar reform, nettopp fordi det dreier seg om innføring av allerede kjente og anvendte metoder.

Ambisjonene er store nok. Det er et omfattende prosjekt som vil kreve forståelse, endring av holdninger og ikke minst gjennomføringsevne.

Vi er spente på fortsettelsen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter