«Opprydning» i stønadsordninger!

Det er ikke alltid lett å holde seg orientert om det som finnes av forskjellige stønadsordninger. For oss var ordningen med «Hjelpestønad» ukjent inntil for kort tid siden. Da fikk vi en henvendelse fra en fortvilet minstepensjonist som forteller oss at denne ordningen nå avvikles og at hun ville miste den støtten hun til nå har fått.

Grunnsatsen for hjelpestønad er kr. 1.215,- pr. måned synes kanskje ikke å være så meget. Men for en minstepensjonist som strever med å få endene til å møtets, er det å miste denne støtten en stor belastning.

Hjelpestønad har man kunne søke om man trenger hjelp til langvarig, privat pleie på grunn av sjukdom, skade eller medfødt funksjonshemming. Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner som f.eks. nære familiemedlemmer eller naboer eller venner.

Når ordningen med hjelpestønad nå avvikles så er det for å omdisponere midler til andre formål for å få bedre effekt ut av de midler som det offentlige disponerer. Vi har forståelse for at det fra tid til annen er nødvendig å «rydde opp» i jungelen av stønadsordningen.

Men vi forstår ikke hvorfor de som har nytt godt av ordningen med hjelpestønad, skal miste denne støtten over natten. Det måtte ha vært mulig å la de som hadde fått innvilget slik støtte hadde fått beholdt den i en overgangsperiode.

Det er flere enn oss som er opptatt av dette og relaterte spørsmål. Randi Frankrig i Landslaget for offentlige pensjonister i Indre Østfold har gitt uttrykk for synspunkter i et innlegg i Smaalenenes Avis i forrige uke. Vi gjengir nedenfor et utdrag av innlegget:

«Eldre og syke som salderingspost

Overgangsreglene for særfradrag på skatten for høye sykdomsutgifter har nå vart i 8 år. Den ordningen betyr at det kun er de som fikk særfradrag i 2010 og 2011 har kunnet kreve dette fradraget i årene etter. Dette er urettferdig for personer som har fått svært høye utgifter i forbindelse med sykdom i løpet av de siste 8 årene. Ordningen burde videreføres som tidligere.

Også andre typer stønader forsvinner i det stille. Som eksempel kan nevnes at hjelpestønad til hjelp i huset skal opphøre for alle fra 1. juli i år, nå også for de med vedtak fra før 1992.

Det ser ut som om eldre og syke er de som blir salderingsposter når regjeringen skal få budsjettet til å gå opp! Er det slik vi vil ha det?

 

RANDI FRANKRIG

Indre Østfold LOP (Landslaget for offentlige pensjonister)»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter