Overføre bilde fra kamera til PC

Fra tid til annen sender forfatteren innlegg til SENIORAVISA med foto som vedlegg. Forfatteren tar bilder med sin Doro telefon og sender dem som vedlegg med epost til nettsideredaktøren. Doroen er velsignet enkel å bruke. Det er bare å følge menyen trinn for trinn – annen veiledning er helt overflødig.

Det er bare en hake ved dette. Bildene tatt med Doroen kunne vært av en bedre kvalitet. Da bildet av publikumshavet på Fredrikstad Stadion den 12. august fremsto som rosa, sa nettsideredaktøren stopp og ga melding om at forfatteren fikk bruke et skikkelig kamera!

Nytt og ukjent terreng for forfatteren. Overføre bilde fra kamera til PC hadde han aldri gjort før. En enkel og grei veiledning ville vært fint. Terje Lloyd Andersen i PC-hjelpen fikk i oppdrag å se om noe slikt kunne finnes på internett!

Det Terje kom tilbake med var en meget detaljert veiledning på ikke mindre enn 6 sider. Et eksempel på hvordan det går an å skremme vannet av folk. Men det var det enkleste Terje kunne finne.

Det skulle kreve både mot og ork å gå gjennom veiledningen trinn for trinn. Det ville bli å kjempe seg gjennom detaljer og forholde seg til termer og faguttrykk som er mer eller mindre forståelig for de fleste.

Forfatteren gjorde et tappert forsøk, men kom ikke gjennom mer enn de aller første trinnene. Da stod det igjen fem og en halv side!

Vi hadde egentlig tenkt at veiledningen skulle kunne legges inn på nettsiden til info for våre lesere. Men i den form den har er den ikke kommuniserbar!

Vi har snakket med en del som kan det. De opplever det som et paradoks, at en slik billedoverføring, som kan synes komplisert og vanskelig, oppleves som meget enkelt når man får førstegangs hjelp til en praktisk gjennomføring. Det er i en sak som dette tydeligvis meget lettere å guide en nybegynner gjennom prosessen enn å utforme en enkel og vel fungerende veiledning. Dette har vi lært noe av.

Og da blir det enda en oppgave for Terje i PC-hjelpen. Forfatteren stiller opp hos Terje med sin PC og sitt kamera. Så får vi se om det skulle bli bilder av en kvalitet som nettsideredaktøren kan godta!

Skulle det være noen som har behov for mer info om dette, kontakt PC-hjelpen, Terje Lloyd Andersen, telefon 922 87 090 – mellom kl. 1300 og 2100.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter