PC - kaffe

Oversikt over tilbydere av grunnleggende dataopplæring

AOF Østfold

Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad
T: 69130410
E:
ostfold@aof.no, Hjemmeside: http://www.aof.no/ostfold/

Seniornett Østfold

Aremark

Aremark Frivilligsentral, v/Nina K. Skollebor, Rådhuset, 1798 Aremark
Besøksadresse: Aremark Frivilligsentral, Furulund, 1798 Aremark
E: frivilligsentral@aremark.kommune.no
T: 90878218 / 69199600

Askim

Seniornett Askim, v/Svein Oshaug, Sørlia 1,1807 Askim
Besøksadresse: Askim Frivilligsentral, Torget 14, 1830 Askim
E: joker867000@gmail.com
T: 95964190

Fredrikstad

Fredrikstad Kiwanis Klubb, Seniornett Fredrikstad v/Tor Ellefsen, Waldemar Agers vei 6, 1621 Gressvik
Besøksadresse: Kiwanis Seniornettkafe, Waldemar Agers vei 6, 1621 Gressvik
E:
tor.ellefsen@hotmail.com
T: 90524433

Halden

Seniornett Halden, v/Turid Lisbeth Hansen, Rodeløkka 5 B, 1778 Halden
Besøksadresse: Halden Frivilligsentral, Violgate 14, 1776 Halden
E: seniornett.halden@gmail.com
T: 95786820

Hobøl

Hobøl Frivilligsentral
Seniornett Hobøl
v/Jan Terje Kristiansen, Hobølveien 5, 1825 Tomter
Besøksadresse:
Hobøl Frivilligsentral, Hobølveien 5, 1825 Tomter
E: post@hobol.frivilligsentral.no
T: 90885013

Marker

Mette Ann Therkelsen, Engsvika 6, 1870 Ørje
Besøksadresse: Marker Røde Kors huset, Torggata 38, 1870 Ørje
E: therkelsen.mette@gmail.com
T: 91605048

Rakkestad

Rakkestad frivilligsentral, Seniornett Rakkestad v/Rosmari Neset, Skogveien 9, 1890 Rakkestad
Besøksadresse:
Rakkestad frivilligsentral, Skogveien 9, 1890 Rakkestad
E:
rosmari.neset@rakkestad.kommune.no
T: 46809590

Rømskog

Rømskog kommune Frivilligsentral – Seniornett, Engehaget 1, 1950 Rømskog
Besøksadresse: Rømskog frivilligsentral, Engehaget 1, 1950 Rømskog
E:
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
T: 93973964, Kontaktperson: Annemieke van Middelaar

Sarpsborg Øst

Sarpsborg Øst Frivilligsentral, Postboks 8, 1740 Borgenhaugen
Besøksadresse: Sarpsborg Øst Frivilligsentral,
Rådhusveien 17, Skjeberg Rådhus, 1740 Borgenhaugen
E: roger.leo@me.com
T: 90788709 Kontaktperson: Roger Leonardsen

Skiptvet

Skiptvet Frivilligsentral – Seniornett Skiptvet v/Berit Kvisler, Storveien 28, 1816 Skiptvet
Besøksadresse: Skiptvet Frivilligsentral, Storveien 28, 1816 Skiptvet
E: frivillighetssentralen@skiptvet.kommune.no
T: 92026263

Spydeberg

Spydeberg Frivilligsentral Seniornett Spydeberg v/Bodil Flobakk, Stasjonsgata 35, Norderhaug, 1820 Spydeberg
Besøksadresse: Spydeberg Frivilligsentral, Stasjonsgata 35, Norderhaug, 1820 Spydeberg
E: bodil.flobakk@spydeberg.kommune.no
T: 69682092

Våler/Svinndal

Våler/Svinndal Frivilligsentral, Svinndalveien 9, 1593 Svinndal
Besøksadresse: Våler/Svinndal Frivilligsentral, Svinndalveien 9, 1593 Svinndal
E:
post@vaaler-of.frivilligsentral.no
T: 93622761


Frivilligsentralene

Oversikt over alle Frivilligsentralene i Østfold som etter avtale kan tilby alternativ opplæring.
Kontakt den enkelte for nærmere informasjon.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter