PC-hjelpen — HelseNorge.no

Dersom du er litt familiær med bruk av Internett og vet hvordan du bruker Bank-ID (personnummer, kodebrikke, passord) anbefaler vi at du gjør deg kjent med Helse Norge.no. For å få full nytte av sidene må du logge deg inn med Bank-ID.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstaden.

Helsenorge.no er lagd for å gi den enkelte pasienten eller de pårørende et bedre og enklere møte med helsetjenesten, og hjelpe dem med å øke mestring, styrke pasientrollen og få en bedre helse.

 

Helsenorge.no skal:

 • gjøre det enklere å finne fram til og velge behandler
 • gi tilgang til egne helseopplysninger
 • gi tilbud om selvbetjening og mulighet til selvhjelp
 • gi informasjon og råd om god helse og livsstil, symptom, sykdom, behandling og rettigheter

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:

 • informasjonssider, der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema
 • selvbetjeningsløsninger der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tjenester

Informasjonssider

Her finner du kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her kan du også søke etter fastleger som har ledig plass.

Innholdet er levert og kvalitetssikret av offentlige helseaktører og en del sykehus i Norge.

Selvbetjeningsløsninger

Ved å logge deg inn på helsenorge.no får du tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert på deg.
Du kan blant annet se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over reseptene dine og sjekke vaksinene dine.
(Noen tjenester vil bare være tilgjengelige for visse deler av landet).

 

Her kan du også få informasjon om:

 • Pasientreiser
 • Legemidler
 • Frikort
 • Europeisk helsetrygdekort
 • Velge behandlingssted

Håper denne orienteringen kan være til hjel!

 

SENIOR NORGE Østfold

PC-Hjelpen – Terje Lloyd Andersen tlf 922 87 090

Mellom kl 1300 – og 2100

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter