Pensjonistene ble hørt – nå kommer slippen i posten!

 

Det er en stund siden de smarte 35 åringene i departementene regnet seg frem til hvor mange millioner staten kunne spare ved å slutte å distribuere melding om de månedlige pensjonsutbetalinger pr. post. Posisjonspolitikerne takket og bukket for denne gave og besluttet at meldingen om pensjonsutbetalingen, «Slippen din», kun skulle skje digitalt.

De glemte at det er 400.000 mennesker i Norge, fortrinnsvis eldre, som ikke er på nett!

Slik blir det bråk av!

Beslutningen vedrørte samtidig to av SENIOR NORGE sine fanesaker. Den ene at den digitale omleggingen skal skje på en omsorgsfull måte, den andre er foreningens motstand mot alle former for aldersdiskriminering.

SENIOR NORGE tok omgående til motmæle og bidro til utvikling av en sterk og tydelig opinion. Andre pensjonistorganisasjoner sto opp og protesterte og pensjonister over det hele land lot sine stemmer høre. Denne opinionen ble hurtig så sterk at den vanskelig kunne la seg ignorere.

SENIOR NORGE Østfold tok del i debatten blant annet med et innlegg på vår nettside den 19. juni 2017: «DU TRENGER IKKE SE SLIPPEN DIN – hvor arrogant går det an å være?»

Så endte det hele med at Krf og opposisjonspartiene gikk sammen om å fjerne bestemmelsen som utelukket postal distribusjon av «Slippen». Løpet var kjørt!

Den 1. juli er «Slippen» tilbake i postkassene for de som måtte ønske det. De som vil reservere seg mot digital distribusjon, kan ringe 800 30 300 og melde fra om dette.

Hele denne prosessen kunne vært unngått om de ansvarlige politikere hadde hatt vidsyn nok. De burde forstått at de ikke kunne diskriminere og sette på sidelinjen en ikke-digital gruppe på 400.000 – nær 8% av Norges befolkning.

For pensjonistene og pensjonistenes organisasjoner må det ha vært en interessant opplevelse å vinne frem mot myndighetene ved å stå i samlet flokk. Dette må kunne inspirere de ansvarlige ledere for pensjonistenes organisasjoner når det gjelder muligheter for i fremtiden i større grad å samordne pensjonistenes interesser.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter