Pensjonsforliket på usikker grunn!

 

Pensjonsreformen som kom i 2005 var Jens Stoltenbergs baby. Reformen var et forlik som ble gjennomført mot Frp og SV sine stemmer. Reformen har vært belemret med flere svakheter som er avdekket etter hvert, og som er gjenstand for stadig dragkamper mellom partiene!

Det kan se ut som om viljen til å gjennomføre vesentlige endringer har vært mer preget av frykt for at pensjonsforliket skulle rakne, enn å få til nødvendige forbedringer! Pensjonsforliket har vært betraktet som et skjørt forlik!

I utgangspunktet var forutsetningen at pensjonistene skulle ha samme velstandsøkning som andre grupper i samfunnet.

De siste årene har underreguleringen av pensjonene vært den saken som har fått størst oppmerksomhet. Bestemmelsen er som kjent at pensjonene skal underreguleres med 0,75% av de lønnsmottagerne i snitt får. Dette har ført til at pensjonistene flere år på rad har hatt en reallønnsnedgang.

Pensjonistene er den eneste gruppe som er utsatt for en slik lovbestemt, inntektsberøvende bestemmelse. Pensjonistenes organisasjoner har protestert heftig uten at det har ført til ønskede endringer. En slik diskriminerende bestemmelse som denne underreguleringen, som pensjonistene er fullstendig uenig i, har bare kunnet la seg gjennomføre av en grunn. 830.00 pensjonister ikke er organisert slik at de kan møte myndighetene i samlet flokk med en motmakt som er sterk nok!

Man kan bare tenke seg hva som ville skje hvis regjeringen bestemte at rørleggerne og elektrikerne skulle underreguleres på samme måte som pensjonistene – med 0,75 % i forhold til det andre grupper får. Ville det overhode være tenkelig?

Underregulering av pensjonene har vakt så stor oppmerksomhet og skapt så stor forargelse, at noen begynner å se muligheter til å slå politisk mynt på det. Det begynner å bli bevegelse.

Vi har i tidligere innlegg nevnt SV og SP sitt press på regjeringen, og spesielt mot Frp som har både finansministeren og eldreministeren. Frp har problemer med å være lojal mot sine egne standpunkter og overfor den regjering de er medlem av, som kan ha motstridende føringer.

Nå kommer også AP på banen med noe som i utgangspunktet ble fremstilt som en avvikling av underreguleringen. Men det er det ikke! I det forslag de kommer med, opprettholdes underreguleringen, men i en litt annen form. Pensjonene skal i forslaget reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst.

Vi synes politikerne skulle gå tilbake til utgangspunktet hvor forutsetningen var at pensjonistene skulle ha samme velstandsutvikling som øvrige grupper i samfunnet.

Så skulle politikerne spare oss for finurlige beregninger som kan være vanskelig å forstå for folk flest

Politikerne skulle ta mot til seg og gjøre dette enkelt! Yt pensjonistene den rettferdighet de fortjener! Avvikle underreguleringen i sin helhet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter