Regionreformen – Stor og sterk eller «Kolosser på leirføtter»

Allerede før kommunereformen er fullført blir en ny reform introdusert. En rekke kommuner skal slås sammen slik at landet blir inndelt i et antall større regioner. Reformen virker dårlig gjennomarbeidet, og timingen må være helt feil. Vi kan ikke huske at vi noensinne har sett et dårligere politisk håndverk!

Kommunalministeren understreker gang på gang at vi må ha store, sterke regioner – som om «stor» er synonym med «sterk». Det er det jo slett ikke. Stordrift er noe av det vanskeligste man kan gi seg ut på. Stordriftsfordeler lar seg som regel enkelt identifisere så lenge det er en skrivebordøvelse. Men det viser seg ofte at stordriftsfordelene ikke lar seg realisere. Samtidig er bevisstheten om at det også finnes stordriftsulemper fullstendig fraværende. Det er ingen som snakker om disse.

De «store, sterke regionene» kan like gjerne bli «kolosser på leirføtter»!

Skal et konsept være salgbart, må det være klart definert. I dette tilfellet er det ikke en gang bestemt hvilke oppgaver regionene skal få ansvaret for.

Så skal det lages regioner hvor innbyggerne ikke nødvendigvis har noen opplevelse av felles tilhørighet. Finnmarkingene vil ikke risikere å bli styrt fra Tromsø, og østfoldingene ser ikke hva de måtte kunne ha til felles med Buskerud.

Det er for den menige mann helt uklart hva den nye regioninndeling skulle koste i forhold til det vi har i dag. Heller ikke synes det åpenbart hvilke fordeler regioninndelingen skulle ha folk flest.

Vi har tillit til at det på Stortinget finnes forstand, kunnskap og erfaring tilstrekkelig til at det kan fattes gode beslutninger på vegne av og til glede for det norske folk.

Dette innebærer ikke at Stortinget ikke kan komme til å fatte feil beslutninger. I slike saker må beslutningene kunne kanselleres. Beslutningen om å gjennomføre regionreformen, er en slik sak og skulle føres tilbake til Stortinget for kansellering eller endring.

Silje Louise Waters (29) er en samfunnsengasjert dame fra Fredrikstad. Hun er kjent fra kulturlivet, som journalist og forfatter. Hun er en av de som stiller seg uforstående til regionreformen som hun føler blir tredd ned over hodene på oss. Etter å ha «lest seg opp» i en artikkel i Dagsavisen, vet hun ikke om hun skal gråte eller le! Hennes kommentar nedenfor er vittig, sarkastisk og på grensen til galgenhumor!

«DETTE ER NYDELIG:

Tor Kristian Hansen, ansvarlig for å finne byggetomt til region Viken, forteller at de bygningene som finnes på de tre aktuelle stedene må rives for å gi plass til et nytt bygg for Viken. Det skal være plass til 750 mennesker der inne, noe som krever rundt 20.000 kvadratmeter boltreplass. Og kanskje enda mer: Heller ikke Hansen vet hvilke oppgaver som overføres fra staten til fylkene før regjeringen forteller Stortinget og resten av verden om sine planer innen 15. oktober.

Før man vet hva Viken skal gjøre, skal man bestemme hvor administrasjonen skal sitte – men man vet ikke hva administrasjonen skal gjøre. Prisen er gjettet til å dreie seg om 2 milliarder norske kroner.

Trenger dette latterlige prosjektet flere motargumenter, eller kan vi snart sette spikeren i kista?»

Da skulle vi egentlig ikke behøve å si noe mer, men vi gjør det likevel. Kommunalminister Meland skulle på vegne av regjeringen meddele Stortinget at Regionreformen ikke kan gjennomføres og at det må tenkes nytt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter