Rehabiliteringsstøtte opprettholdes!

Vi har sett oss rimelig lei på å se at relativt nye offentlige bygg rives og at det bygges nytt i stedet for å vedlikeholde det eksisterende. Det siste eksempel er rivningen av Onsøyheimen sykehjem i Fredrikstad. Den siste delen av bygget var ikke eldre enn 18 år! Snakk om å sløse bort investerte skattepenger – våre skattepenger!

Det blir slik fordi det ikke settes av nok midler til nødvendig, løpende vedlikehold. En unnlatelsessynd som vi tror gjelder i praktisk talt alle kommuner i landet. Det settes av for lite penger i budsjettene og vedlikehold utsettes. Etterslepet blir enormt. I norske sykehjem og omsorgsboliger er dette beregnet til 37 milliarder kroner. Forsøk å fatte størrelsen!

Så får forfallet gå så langt at det blir billigere å rive og bygge nytt!

Regjeringen ville ta bort den statlige støtteordningen for rehabilitering og modernisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette ville gjort det enda mer nærliggende å bygge nytt i stedet for å bevare eksisterende bygg.

Nå blir heldigvis ikke det noe av fordi det ikke er flertall på Stortinget for å avvikle støtteordningen!

Og takk for det!

Opprettholdelsen av støtteordningen vil bidra til å gjøre det mulig for kommunene å gjennomføre rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger til dagens standard.

I Oslo kommune har de et ambisiøst program for forbedring av eldreomsorgen som kan gjennomføres fordi nevnte støtteordning opprettholdes. Vi leser i ABC-nyheter av den 9. februar at kuttet som ble avverget av stortingsflertallet, så ut til å kunne bli 3,5 milliarder for de neste 10 årene.

Vi klipper avslutningsvis et par avsnitt fra ABC-nyheter 9. februar som gjelder Oslo kommune:

«Vi (Oslo kommune) hadde aldri greidd å følge samme tempo, og ta igjen vedlikeholdsetterslepet, om regjeringen hadde fått gjennomslag for ønsket om å stoppe den statlige støtten til rehabilitering og modernisering av sykehjem og omsorgsboliger.

Oppgraderingen byrådet nå gjennomfører gir Oslo en ny sykehjemstandard som inkluderer enerom med eget bad, muligheter for samboerrom og tilbud som sansehager, treningsrom, sparom, frisør, dagligvarebutikk, bar og tannklinikk. Det blir et fantastisk løft ettersom mange sykehjem er bygget etter gammel institusjonstankegang.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter