Senior Norge ikon

Ressursgruppen for Juss og økonomi

Vi gjengir nedenfor et referat fra møte I Ressursgruppen for jus og økonomi den 18. september 2018. Dette kan gi våre lesere et innblikk i hva slag saker ressursgruppen arbeider med.

Til stede: Brit Fløistad, Asbjørn Lauvstad, Ragnhild Hillestad, Terje Sørensen, Christin Engelstad og Stig Klingstedt Iversen.

  1. Referat fra møte 8. april, og oppfølging av enkelte punkter

Referatet ble gjennomgått og godkjent. Svar fra Likestillingsombudet om tolkingen av den nye likestillingslovens bestemmelser om aldersdiskriminering legges ved referatet. Gruppen bestemte seg for å gå videre til Barne- og familiedepartementet med saken. Brev fra Barne- og likestillingsdepartementet med svar på vår forespørsel om behov for å styrke samværsretten med barnebarna for besteforeldrene legges også ved. Departementet har bl.a. svart at Senior Norges synspunkter vil bli spilt inn i en kommende offentlig utredning om temaet. Eldreministeren har ikke svart.

Vårt brev om tolkingen av eierseksjonslovens diskrimineringsforbud er ikke besvart. Etterlyses.

  1. Høring av forslag til endringer i samordningsloven

Asbjørn og Stig har lest igjennom saken og anbefalingen var at Senior Norge ikke trenger å avgi høringssvar for denne saken. Gruppen sluttet seg til det.

  1. Høring av forslag om endring i skatteforvaltningsloven

Asbjørn Lauvstad har gått igjennom saken og har konkludert med at dette er tekniske endringer som betyr lite for den enkelte, men som vil gi en god del administrative besparinger. Gruppen ble enig om at Asbjørn og Ragnhild utarbeider et svar og peker på at den enkelte borger må få opplyst hvilke tall som er brukt for den enkelte.

  1. Arbeid for å forebygge diskriminering

Styret i Senior Norge har bedt gruppen om å gå igjennom ulike lover og regler som kan inneholde aldersdiskriminering. Det ble bestemt at vi skal begynne med fire områder:

  1. Forsikringsordninger – Christin skaffer oversikt fra Finansdepartementet
  2. Leiebilselskapers regler – Ragnhild kontakter de ulike selskapene for å få en oversikt om det er noen som bruker øvre aldersgrenser for leie av bil i Norge. Vi vet at mange utenlandske selskaper har aldersgrense på 75 år.
  3. Brukerstyrt personlig assistanse gjelder bare for personer opp til 67 år. Dette er en aldersgrense som vi vil protestere mot. Logisk sett burde behovet øke med stigende alder. Brit lager utkast til brev til relevante statsråder om dette.

SENIOR NORGE Østfold har på et tidligere tidspunkt fått en gjennomgang av aldersgrenser i lovverket, skrevet av Hans Flock og Brit Fløistad. Gruppen vil ta dette som utgangspunkt for å vurdere hva som kan gjøres for å få til endringer.

  1. Eventuelt

Eldreministeren var gjest og foredragsholder på landsmøtet 2018. Hun inviterte da Senior Norge til å komme med eventuelle problem og utfordringer som vi oppdager. Ressursgruppen tar opp dette i neste møte for å lage en strategi på hvordan vi kan få støtte fra ministeren.

 

Nytt møte ble fastsatt til 24. oktober klokken 13.30

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter