Samarbeid mellom pensjonistorganisasjonene?

I vårt innlegg i Senioravisa den 9. juli omtaler vi Pensjonistforbundets invitt til samarbeid mellom pensjonistorganisasjonene. Vi øyner i dette et håp om at det kan komme i gang en prosess for en samordning av pensjonistenes interesser. Ved dette skulle pensjonistene kunne øke sin evne til å øve innflytelse og stå sterkere overfor myndighetene.

Vi forstår at dette ikke er noen enkel sak. 830.000 pensjonister fremstår som en fragmentert gruppe uten en helhetlig organisering. Hvem som skal ivareta pensjonistenes interesser overfor myndighetene, er et åpent spørsmål. En håndfull pensjonistorganisasjoner har drøftingsrett med myndighetene. Disse organisasjonene teller til sammen ikke mer enn nær 275.000 medlemmer, og representerer således på ingen måte et flertall av pensjonistene.

Blant de foreningene som har drøftingsrett med myndighetene, er Pensjonistforbundet den helt dominerende med sine 244.000 medlemmer. Dette er klart en utfordring når det gjelder å få i gang samarbeid som Pensjonistforbundet inviterer til. Denne ubalansen skulle kunne reduseres ved at de øvrige får med seg inn i varmen flere uavhengige pensjonistforeninger. På 180.no er det registrert vel 1.000 pensjonistforeninger. Vel 700 av disse er tilknyttet Pensjonistforbundet, og om lag 300 er uavhengige.

Pensjonistenes situasjon er forøvrig den at de er nærmest fraværende i besluttende, offentlige organer. Dette innebærer at de må innfinne seg med at saker som gjelder dem selv, nesten alltid blir besluttet av andre. Slik blir det ikke meget feil å hevde at pensjonistene er «under administrasjon».

Situasjonen er fortsatt slik at pensjonistene ikke har vært i stand til å mobilisere og samordne sine interesserer. De skulle kunne representere motmakt som står i forhold at de som gruppe utgjør vel 15% av landets befolkning!

Pensjonistforbundets invitasjon til samarbeid tenner et lite håp, men det er lang vei frem!

Vi gjengir nedenfor en kommentar av 7. juli som vi har mottatt fra Stig Klingstedt, tidligere leder for Seniorenes Fellesforbund (SF):

«Jeg er helt enig i at Senior Norge og de andre små pensjonistorganisasjonene bør takke ja til Davidsens forslag om samarbeid.

Da jeg var styreleder i SF sendte vi brev til alle organisasjonene og foreslo et samarbeid, men Pensjonistforbundet var ikke villige til å snakke med oss den gang. Kanskje berodde det på at det var SF som tok initiativet.

Senere har vi deltatt i et møte på Gardermoen på initiativ fra Pensjonistforbundet. Da var det snakk om å gi Pensjonistforbundet status som hovedorganisasjon med forhandlingsrett. Det hadde vi vanskelig for å støtte med mindre de andre organisasjonene som nå deltar i drøftingsmøter med regjeringen gis tilsvarende status. Som jeg tidligere har skrevet, er jeg litt i tvil om forhandlingsrett er den rette løsning for pensjonistorganisasjonene.

Som du sikkert ser, er jeg for et samarbeid, men det må ikke utelukkende skje på Pensjonistforbundets premisser.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter