Øivind Werner Johansen

Sarpsborg kommune kartlegger eldres ønsker

At eldre har forskjellige ønsker og behov for leilighet og hjelpemidler i hjemmet når de blir eldre, er noe vi alle vet, og det har Sarpsborg kommune nå tatt på alvor. Kommunen har derfor startet med en brukerundersøkelse blant godt voksne om hvordan de ønsker at alderdommen skal være, både når det gjelder boforhold og hva de ønsker av hjelpemidler og service fra det offentlige.

– Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken 6. september.

Helsesjef Øivind Werner Johansen og rådgiver Lene Guthu Ryen har nå startet arbeidet med ny helse- og omsorgsplan og i den forbindelse ønsker de å kartlegge behovet for ulike boformer, hjelpemidler og tjenester i hjemmet.

Ut fra de svar de har fått inn til nå, går det fram at de eldre ikke nødvendigvis ønsker å bo i sentrum, dersom det er gode offentlige kommunikasjonsmuligheter til sentrum, men bomiljøet og gode fellesarealer med servicetilbud og muligheter for aktiviteter i nærmiljøet er vel så viktige.

Har du tenkt gjennom disse spørsmål og gjort deg opp en mening, kan du legge inn dine ønsker på kommunens nettsider. Dette i tillegg til at du kunne komme med dine ønsker på kommunens kontor ved torget mandag og tirsdag, 3. og 4. september.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter